MOL, 15 november, en Dessel, 5 december 2019 - VITO hield de voorbije weken twee infovergaderingen over het Balmatt-project in Mol en Dessel. In totaal woonden ruim 100 buurtbewoners de vergaderingen bij.

Gedelegeerd bestuurder, Dirk Fransaer, en onderzoeksleider Geothermie, Ben Laenen, gaven enerzijds een algemene uitleg over diepe geothermie en het belang ervan als duurzame energiebron. Anderzijds kregen de aanwezigen een overzicht van het Balmatt-project tot op vandaag. Na alle voorbereidende fases, de feitelijke boorfases en de realisatie van de centrale kwam de periode van het proefdraaien van de centrale uitgebreid aan bod, inclusief de aardbevingen veroorzaakt door de geothermische activiteit.

In totaal zijn er 266 aardbevingen geregistreerd door het VITO-seismometernetwerk met een lokaal gemeten sterkte tussen -1,0 en 2,1 op de schaal van Richter. De aardbevingen clusteren rond het injectiepunt volgens een NNW-ZZO-oriëntatie.

Naast sterkte zijn ook andere parameters belangrijk voor het bepalen van het voelbaarheids- en schadeniveau, zoals piekgrondsnelheid en -versnelling. Bij de aardbeving op 23 juni ll. – de installatie lag toen al twee dagen stil – bleven beide parameters ver beneden de gevarenzone.

Sinds de aardbeving op 23 juni jl. hebben in- en externe experten heel wat studiewerk verricht naar de oorzaak van de geïnduceerde aardbevingen. Twee externe, internationale onderzoeks­organisaties zijn tot de conclusie gekomen dat er zich horizontale bewegingen hebben voorgedaan in de diepe ondergrond langsheen een NNO-ZZW of een WNW-OZO-vlak waarvan er één voelbaar was aan de oppervlakte.

Om dergelijke voelbare aardbevingen in de toekomst zoveel als mogelijk te vermijden en de kans op het stilvallen van de centrale door externe factoren tot een minimum te beperken, zijn een aantal technische wijzigingen aan de installatie aangebracht en werd het door VITO gehanteerde stoplichtsysteem aangescherpt.

De deelnemers in Mol hadden vragen over de invloed van de nieuwe inzichten in de structuur van de diepe ondergrond met betrekking tot de ondergrondse berging van radioactief afval alsook over de verdere plannen van de gemeente inzake de aanleg van warmtenetten.

De deelnemers in Dessel stelden een aantal technische vragen over de werking van de geothermie­centrale en vroegen zich ook af of er energie ter beschikking zal komen van de bevolking, zoals aangekondigd. Burgemeester Kris Van Dijck verduidelijkte dat dit proefproject en de voorop­gestelde perspectieven vele actoren uit de regio ‘warm’ hadden gemaakt voor warmtenetten op basis van geothermie als duurzame energiebron. Ondertussen is gebleken dat de volledige uitrol hiervan nog niet mogelijk is en moet men op dit moment andere energiebronnen inschakelen.

Voor VITO is het duidelijk: de wetenschappelijk exploratie heeft geleerd dat de exploitatie van de diepe geothermie technisch mogelijk is. Dat grote bedrijven in de Kempen vandaag plannen ter zake uitvoeren of opstellen is hiervan het beste bewijs.

VITO zal tweemaandelijks een update van het Balmatt-project geven aan de gemeentes Mol en Dessel om de buurtbewoners op regelmatige basis op de hoogte te houden van de stand van zaken van het Balmatt-project. Wie de metingen online wil volgen kan terecht op https://vito.be/nl/vito-seismometernetwerk-onderzoekt-aardbevingen.

Contact:
+32 14 33 55 53