Wat als een huishoudtoestel helemaal zou opgenomen zijn in het systeem van circulaire economie? Wat zou dat betekenen voor de werkgelegenheid, voor de noodzaak aan bepaalde grondstoffen? Voor de export naar andere landen? 

Economische innovaties helpen de economie vooruit. Maar vaak ontbreekt het ons aan de macro-economische analyse van deze economische innovaties. Dr. Jan Brusselaers ontving in 2018 de Green Talents-trofee van de Duitse overheid voor zijn onderzoek naar alternatieve economische systemen.

De impact van een circulaire economie

Circulaire economie zorgt ervoor dat we minder afhankelijk zijn van schaarse of dure grondstoffen en dat er veel minder afval is. Maar wat betekent dat? Zullen we daardoor mensen moeten ontslaan of net meer aanwerven? Zullen we een verschuiving zien in de vraag naar bepaalde werkprofielen? En hoe zal de vraag naar en het aanbod van bepaalde grondstoffen daardoor beïnvloed worden? Zullen de gevolgen daarvan voor één bepaalde tak van de economie ook gevolgen hebben voor een andere? Dat brede plaatje ontbreekt en het is precies dàt wat Jan Brusselaers en zijn collega’s in kaart brengen.

Jan verzamelt, verwerkt en analyseert alle beschikbare kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over circulaire economie. Hij ontwikkelt macro- en micro-economische modellen die het potentieel van circulaire economie aantonen. Deze modellen kunnen ook worden gebruikt om de impact van beleidsbeslissingen in kaart te brengen. Deze resultaten zijn nuttig voor sectororganisaties en overheden op alle niveaus, zowel Europees, nationaal als regionaal.