Aardwarmte of geothermie is een beloftevolle hernieuwbare energiebronvoor Vlaanderen. Maar waar precies is er potentieel aanwezig? Door de ondergrond met specifi eke technieken gedetailleerd in kaart te brengen, helpt VITO de ontwikkeling van geothermische installaties vooruit. In mei 2017 vond een uitgebreide meetcampagne plaats in het kader van het EFRO SALK-project ‘Naar een duurzame energievoorziening in steden’.

Meetcampagnes onthullen geothermisch potentieel

De metingen vonden plaats in de regio Bree-Maaseik, in de grenszone van het Kempisch bekken en de Roerdalslenk. David Lagrou van VITO: “Omdat daar een belangrijke breukzone in de ondergrond zit, is het de ideale plaats om een elektro magnetische 3D-campagne uit te testen. We werkten samen met het Franse geofysische bedrijf CGG. Op zestig punten hebben hun experts de magnetische en elektrische signalen in de ondergrond gemeten.” Op hetzelfde moment voerden de onderzoekers ook gedetailleerde graviteitsmetingen uit. De resultaten van alle metingen werden samengevoegd met seismische data uit een eerdere meetcampagne. Virginie Harcouët-Menou van VITO: “Door een bijkomende fysische parameter te meten, verkrijg je nieuwe informatie over de ondergrond. Door onze seismische campagne in 2007 leerden we de structuur van de ondergrond in het gebied al goed kennen. Die kennis willen we nu aanvullen met gegevens over de doorlaatbaarheid van de ondergrond en de eventuele aanwezigheid van warm water. Als de resultaten positief zijn, kan hier een kosteneffi ciënte methode uit voortkomen om gebieden met geothermisch potentieel op te sporen. Dankzij onze kennisopbouw verkleint het risico van de ontwikkeling van een geothermische installatie, en gaan dus ook de kosten naar omlaag.” De meetcampagne werd mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de Vlaamse overheid, de provincie Limburg en de betrokken partners.