Havens willen boost geven aan Vlaamse recycling sector

Van Vlaanderen en de Vlaamse havens een draaischijf maken voor materialenstromen en recyclageactiviteiten. Dat is het doel van Flanders Recycling Hub, een initiatief van het Vlaams Instituut voor Logistiek (VIL), dat daarvoor samenwerkt met de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en VITO. In het kader van het project slaan 27 Vlaamse bedrijven de handen in elkaar om Vlaanderen te positioneren als wereldspeler in de verwerking van afval- en materialenstromen.

Vlaanderen top inzake afvalinzameling en -verwerking

Dankzij ruim dertig jaar ambitieus afval- en materialenbeleid behoort Vlaanderen tot de wereldtop op het vlak van afvalinzameling en -verwerking. Afvalactiviteiten vertegenwoordigen een volwaardige industrietak, waardoor afval voor onze regio een belangrijke grondstof geworden is. Dirk Nelen van VITO: "Met ruim 21 000 jobs en 16,6 miljoen euro omzet uit de tien belangrijkste afvalstromen heeft de recyclage- en afvalverwerkingsbusiness in Vlaanderen al een aanzienlijke economische waarde. Qua logistiek is de sector goed voor 6,3 miljoen ton invoer en 6,1 miljoen ton uitvoer. Willen we de economie op grote schaal omvormen tot een circulaire economie, dan moeten we meer en grotere afvalstromen aantrekken. Tegelijkertijd moeten we meer waarde halen uit het hier geproduceerde afval, dat nu nog wordt uitgevoerd voor verwerking in het buitenland." Hoe we die ambities kunnen waarmaken? Dat zoeken VIL, de OVAM, VITO en een groep bedrijven uit met Flanders Recycling Hub. Eind 2017 willen de projectpartners hun roadmap klaar hebben.

Logistieke draaischijf

Steve Sel van VIL: "We zoeken uit hoe we Vlaanderen kunnen uitbouwen tot een internationale recyclagehub waar materialen aangevoerd, gerecupereerd en weer geëxporteerd worden. Met hun unieke en centrale ligging zijn onze havens de ideale logistieke draaischijf. Bovendien beschikken ze over infrastructuur en terreinen voor recyclageactiviteiten. Door stromen aan te trekken via de havens geven we niet alleen onze eigen materialensector een boost, maar zal er vanuit de havens ook een heuse industriële materialenlogistiek op gang komen, zowel internationaal als lokaal en regionaal."

Kruisbestuiving

Liefst 27 bedrijven hebben zich aan het project verbonden en zoeken mee naar nieuwe kansrijke afvalstromen voor de recyclage- en afvalverwerkingsindustrie. Steve Sel: "Een interessante mix van sectoren meldde zich aan: onder meer logistieke dienstverleners, verladers, recyclagebedrijven, havenbedrijven, infrastructuurbeheerders, een provinciale ontwikkelingsmaatschappij en zelfs een sociale werkplaats. Die kruisbestuiving is een meerwaarde om de weg naar een volwaardige recycling hub uit te stippelen."

Vijf proefprojecten

Een drietal workshops met de deelnemende bedrijven leverde 29 interessante voorstellen op waarbij meerwaarde wordt gehaald uit de verwerking van Vlaamse en ingevoerde afvalstromen tot waardevolle grondstoffen. Peter Stouthuysen van VITO: "Onze experten in circulaire economie hebben in een eerste fase de meest beloftevolle stromen grondig geanalyseerd. De voorstellen van de bedrijven werden vervolgens geclusterd tot acht potentiële businesscases. Daaruit selecteerden de 27 bedrijven samen de vijf beste cases. Voor die cases wordt nu een concreet kosten-batenplaatje en een logistiek plan uitgewerkt. Uiteraard komt ook het milieuaspect aan bod. Het project voorziet verder in de uitvoering van pilootprojecten waarin de praktische aspecten worden uitgediept." "De conclusies van de proefprojecten moeten Vlaanderen helpen om te beslissen over investeringen, infrastructuurprojecten en eventuele belemmerende factoren om onze economie verder te laten groeien zonder het toenemende verbruik van grondstoffen", besluit Peter Stouthuysen.

Flanders Recycling Hub kadert in het Vlaams Materialenprogramma van de OVAM.

Contact:
+32 14 33 59 24