OVAM publiceerde mid 2020 een nieuw actieplan ‘Voedselverlies en biomassa(rest)stromen Circulair 2021-2025’. Een van de doelstellingen van het actieplan tegen 2025 is dat de hele keten streeft naar 30 % minder voedselverliezen ten opzichte van 2015 door preventie, hergebruik en selectieve inzameling. In 2015 was er 907.000 ton voedselverlies. Om dit met 30 % te verminderen tegen 2025, betekent dit een vermindering van 272.000 ton (economische groei buiten beschouwing gelaten). Food waste innovators zoals Foresightee spelen met hun nieuwe initiatieven een belangrijke rol in het terugdringen van voedselverliezen.  

“Niets zo moeilijk als het voorspellen van de toekomstige marktvraag naar een bepaald product. Retailers en toeleveranciers worstelen hier dagelijks mee.” aldus de Fresh Food Logistics studie van het VIL (voor een sterk Logistiek Vlaanderen). Elke seconde verdwijnt wereldwijd 50.800 kilogram voedsel in de vuilnisbak", zegt CEO Judith Ketelslegers, die Foresightee samen met CTO Mahmoud Sohrabi oprichtte. "Dat is een derde van de productie. Voedselverspilling heeft meerdere oorzaken, maar foute inschattingen alleen al kosten de Europese retail en groothandel jaarlijks 2,6 miljard euro.” En dat is precies waar Foresightee een oplossing wil voor bieden. “Onze missie is het voorkomen van voedselafval op basis van technologie.” 

Waarom ben je precies gestart met Foresightee? 

Er leeft al heel wat op het vlak van het tegengaan van voedselverspilling. Het viel me op dat er al veel oplossingen zijn die zich richten op wat te doen met overschotten of afval: hergebruiken, recycleren enz.  

De meest milieuvriendelijke manier, die bovenaan ‘de Ladder van Lansink’ staat, is echter het ‘voorkomen van afval’. Net die stap wordt soms over het hoofd gezien. En die lacune willen wij aanpakken. Afval voorkomen is niet alleen de meest milieuvriendelijke manier, maar ook de goedkoopste. En dat horen bedrijven graag want zo dragen we ook bij tot hun rentabiliteit. 

Wat doet Foresightee dan precies? 

Foresightee voorspelt de afname van verse producten. Die prognoses helpen de voedingsindustrie om hun aankopen beter af te stemmen op de vraag. Een supermarkt moet kunnen inschatten hoeveel ze zal verkopen. Schat ze dat te laag in, dan zijn de rekken leeg. Schat ze dat te hoog in, dan belandt er veel in de vuilnisbak. En dat willen we dus vermijden.  

Welke technologie hebben jullie hiervoor ontwikkeld? 

We hebben een technologie ontwikkeld op basis van machine learning om sales forecasting te doen. Onze algoritmes voorspellen de verkoop van verse producten. Onze initiële business focus was retail. Maar vorig jaar in april stond de retailmarkt omwille van corona helemaal op zijn kop en was er geen tijd om te investeren in supply chain verbetering. Toen zijn we ook gaan kijken naar andere voedingsbedrijven zoals producenten, leveranciers en (bedrijfs)catering. 

Waarvoor hebben jullie beroep gedaan op VITO? 

We krijgen vaak de vraag van retailers hoe veel meer onze tool bijdraagt in vergelijking met de tools die ze zelf al gebruiken. Ze wilden ‘proof and evidence’. Om een innovatie kans op slagen te geven, moet je kunnen vertalen wat ze voor de klant betekent. Daarom is het interessant om de waarde van onze machine learning tool te valideren. Via OVAM kregen we subsidies om dat te onderzoeken en zo kwamen we bij VITO terecht. VITO heeft de expertise in huis om dat grondig en onafhankelijk te doen.  

Momenteel zijn we op zoek naar retailers en andere voedingsbedrijven om hieraan mee te werken. VITO zal op basis van hun data onderzoeken wat onze software opbrengt zowel op economisch als milieutechnisch vlak. Enerzijds berekent VITO hoeveel % ze hun omzetmarges kunnen laten groeien door een efficiënter aankoopbeleid gebaseerd op de meer betrouwbare prognoses dankzij onze oplossing. Anderzijds zal VITO berekenen hoeveel ze op die manier bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot. Doordat je minder voeding weggooit, moet er ook minder geproduceerd worden natuurlijk, met een lagere CO2-uitstoot tot gevolg. 

Welke meerwaarde biedt VITO hierin? 

VITO is een heel nuttig klankbord voor ons. Met hun transparante onafhankelijke aanpak bekijken we samen wat wel en niet lukt, wat we anders/beter kunnen doen… Nu is het aan ons om hopelijk snel bedrijven te vinden die openstaan voor deze innovatie en die hun data ter beschikking willen stellen. Maar dat is helaas in coronatijd niet zo makkelijk.  

Wat is jullie ambitie? 

Momenteel ligt onze focus op België maar we gaan die wel verbreden naar Europa. We starten in juli met het Europees project ‘Lowinfood’. Dat is een consortium van 27 partners in twaalf Europese landen: startups, kennisinstellingen en bedrijven werken samen aan innovaties die voedselverspilling tegengaan. Het Europese Horizon 2020-programma financiert het project.  

We zijn best wel trots dat we hieraan kunnen deelnemen als enige Belgische onderneming. Samen met een universiteit gaan we onderzoeken hoe ons TRL-niveau (technology readings level) te verbeteren. We willen van waar we nu ongeveer zitten, level 5 naar 7 of 8 gaan. Zo gaan we in juli normaal een pilootproject opstarten bij een Italiaanse retailer. We onderzoeken hoe we onze technologie kunnen opschalen en aanpassen aan verschillende soorten winkels, hoe het personeel er mee omgaat… 

Waarom is verduurzaming zo belangrijk?  

Als bedrijf heb je wat mij betreft geen andere keuze. In alle sectoren en al helemààl in de voedingssector. Een derde van de voeding die we vandaag produceren, verdwijnt als het ware in de vuilbak. Als we zo verder doen, hebben we in 2050 niet meer voldoende land, zoet water en schone lucht om voedsel voor 10 miljard mensen te produceren. Onze voedselproductie dreigt meer te vragen van de planeet dan zij aankan. Dus het is de hoogste tijd om hieraan iets te doen. En eigenlijk kunnen we dat voor een heel groot stuk met een no-brainer oplossen: gewoon geen eten meer weggooien.  

———————————- 

Expeditie Circulair 

Foresightee stapte als circulaire startup in het acceleratorprogramma Expeditie Circulair, een unieke samenwerking tussen Start it @KBC, VITO, Agoria en Sirris, naar aanleiding van een open call van Vlaanderen Circulair. Het proefproject duurde een jaar en is een cruciale eerste stap in het uitbouwen van een ecosysteem om circulaire ondernemers te ondersteunen en de circulaire economie aan te zwengelen. Want een innovatief circulair model is géén standaard R&D-project: het vraagt om een gestructureerde procesaanpak, die veel verder gaat dan het product, en die ondernemers snel moeten testen en voortdurend moeten bijsturen.

 

Wil jij ook duurzaam innoveren? Ben jij ook op zoek naar een kennispartner die je hierin kan helpen?