Het project Future Availability of Secondary Raw Materials (FutuRaM) is op 1 juni 2022 van start gegaan en zal een sleutelrol spelen bij het veiligstellen van de aanvoer van secundaire en kritische grondstoffen uit de Europese Unie.

Grondstoffen zijn cruciaal voor het functioneren van industrieën wereldwijd en noodzakelijk voor het maken van de meeste producten. Grondstoffen zijn echter eindig, wat van invloed is op hun vraag, aanbod en kosten. De exploitatie van de urban mine, bestaande uit afvalstromen, kan echter de beschikbaarheid van grondstoffen verbeteren door de levering van secundaire grondstoffen aan de Europese industrieën te stimuleren. Helaas is er weinig bekend over de terugwinbaarheid en beschikbaarheid van de secundaire grondstoffen in afvalstromen. Dit gebrek aan kennis maakt het een uitdaging om een groene impuls te geven aan stedelijke mijnbouw. Het door de EU gefinancierde FutuRaM-project wil hierin verandering brengen door de invoering van een strategie, een rapportagestructuur en richtlijnen voor het gebruik van grondstoffen, die onze gegevens en kennis over deze materialen aanzienlijk zullen verbeteren. De bevindingen zullen helpen bij de beoordeling van de terugwinbaarheid van afvalstromen en de recyclage van secundaire en kritische grondstoffen, die belangrijk zijn voor een groene toekomst.

De commerciële exploitatie van secundaire en kritische grondstoffen mogelijk maken

FutuRaM zal gegevens over secundaire grondstoffen (SRM) en kritieke grondstoffen (CRM) integreren om hun huidige voorraden en stromen te modelleren, en economische, technologische, geopolitieke, regelgevende, sociale en milieufactoren in overweging nemen om projecten voor de terugwinning van secundaire grondstoffen verder te ontwikkelen, aan te tonen en af te stemmen op de kaderclassificatie voor hulpbronnen van de Verenigde Naties (UNFC), een instrument dat een beter begrip van de levensvatbaarheid van grondstofprojecten mogelijk maakt. Dit zal de commerciële exploitatie van SRM's en CRM's door fabrikanten, recycleerders en investeerders mogelijk maken. Bovendien zal de in het project ontwikkelde kennisbasis beleidsmakers en overheidsinstanties ondersteunen. 

FutuRaM zal zich concentreren op zes afvalstromen die een belangrijke bron van CRM's vormen:  

 • batterijen 
 • elektrische en elektronische apparatuur 
 • voertuigen 
 • mijnbouw 
 • slakken en as 
 • bouw en sloop

Het onderzoeksteam

De onderzoekspartners bestaan uit onderzoekers van toponderzoeksinstituten van de EU en vooraanstaande geologische diensten om gegevens van hoge kwaliteit voor de verschillende afvalstromen te verkrijgen. De instituten omvatten 

Verder, de projectpartners en -deelnemers

 • bieden expertise op het gebied van prognoses en de ontwikkeling van scenario's 
 • hebben sterke banden met de industrie en producenten om unieke gegevens van de industrie en producenten in FutuRaM op te nemen 
 • produceren officiële statistieken over mijnbouwactiviteiten en zijn medeverantwoordelijk voor de monitoring van SDG 12 
 • hebben nauwe contacten met officiële statistieken van Eurostat en zijn nationaal gemandateerd om te werken aan de monitoring van de circulaire economie van secundaire grondstoffen en de vraag naar grondstoffen 
 • nemen deel aan experimentele projecten voor recycling/terugwinning, waaronder VITO. 

Wat is de rol van VITO?

Een van de belangrijkste rollen van VITO in het project is onze expertise in de ontwikkeling van de kaderclassificatie van de Verenigde Naties voor antropogene hulpbronnen, die tot doel heeft een consistente en wereldwijd aanvaarde procedure te bieden voor de beoordeling van de haalbaarheid en levensvatbaarheid van initiatieven op het gebied van stedelijke mijnbouw. Gedurende de verschillende werkpakketten is VITO ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van gegevens, informatie en inzichten met betrekking tot de afvalstroom 'SLASH', bestaande uit slakken (vers en oud) van de metaalproductie, en bodem- en vliegas van verbrandingsprocessen.

Volg het FutuRaM-project op sociale media:

Contact:
+32 14 33 59 24