Het project Future Availability of Secondary Raw Materials (FutuRaM) is op 1 juni 2022 van start gegaan en zal een sleutelrol spelen bij het veiligstellen van de aanvoer van secundaire en kritische grondstoffen uit de Europese Unie.

Raw materials are crucial for the operation of industries worldwide and necessary for the creation of most products. However, raw materials are finite, which affects their demand, supply and cost. The exploitation of the urban mine, consisting of waste streams, can however improve the availability of raw materials by boosting the supply of secondary raw materials to the European industries. Unfortunately, little is known about the recoverability and availability of the secondary raw materials contained in waste streams. This knowledge gap makes it challenging to drive a green push through urban mining. The EU-funded FutuRaM project aims to change this by introducing a strategy, reporting structure and guidelines for raw materials’ use, which will massively improve our data and knowledge on those materials. The findings will assist in assessing waste stream recoverability and secondary and critical raw materials recycling, which are significant for a green future.

De commerciële exploitatie van secundaire en kritische grondstoffen mogelijk maken

FutuRaM zal gegevens over secundaire grondstoffen (SRM) en kritieke grondstoffen (CRM) integreren om hun huidige voorraden en stromen te modelleren, en economische, technologische, geopolitieke, regelgevende, sociale en milieufactoren in overweging nemen om projecten voor de terugwinning van secundaire grondstoffen verder te ontwikkelen, aan te tonen en af te stemmen op de kaderclassificatie voor hulpbronnen van de Verenigde Naties (UNFC), een instrument dat een beter begrip van de levensvatbaarheid van grondstofprojecten mogelijk maakt. Dit zal de commerciële exploitatie van SRM's en CRM's door fabrikanten, recycleerders en investeerders mogelijk maken. Bovendien zal de in het project ontwikkelde kennisbasis beleidsmakers en overheidsinstanties ondersteunen. 

FutuRaM zal zich concentreren op zes afvalstromen die een belangrijke bron van CRM's vormen:  

 • batterijen 
 • elektrische en elektronische apparatuur 
 • voertuigen 
 • mijnbouw 
 • slakken en as 
 • bouw en sloop

Het onderzoeksteam

De onderzoekspartners bestaan uit onderzoekers van toponderzoeksinstituten van de EU en vooraanstaande geologische diensten om gegevens van hoge kwaliteit voor de verschillende afvalstromen te verkrijgen. De instituten omvatten 

Verder, de projectpartners en -deelnemers

 • bieden expertise op het gebied van prognoses en de ontwikkeling van scenario's 
 • hebben sterke banden met de industrie en producenten om unieke gegevens van de industrie en producenten in FutuRaM op te nemen 
 • produceren officiële statistieken over mijnbouwactiviteiten en zijn medeverantwoordelijk voor de monitoring van SDG 12 
 • hebben nauwe contacten met officiële statistieken van Eurostat en zijn nationaal gemandateerd om te werken aan de monitoring van de circulaire economie van secundaire grondstoffen en de vraag naar grondstoffen 
 • nemen deel aan experimentele projecten voor recycling/terugwinning, waaronder VITO. 

Wat is de rol van VITO?

Een van de belangrijkste rollen van VITO in het project is onze expertise in de ontwikkeling van de kaderclassificatie van de Verenigde Naties voor antropogene hulpbronnen, die tot doel heeft een consistente en wereldwijd aanvaarde procedure te bieden voor de beoordeling van de haalbaarheid en levensvatbaarheid van initiatieven op het gebied van stedelijke mijnbouw. Gedurende de verschillende werkpakketten is VITO ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van gegevens, informatie en inzichten met betrekking tot de afvalstroom 'SLASH', bestaande uit slakken (vers en oud) van de metaalproductie, en bodem- en vliegas van verbrandingsprocessen.

Volg het FutuRaM-project op sociale media:

Contact:
+32 14 33 59 24