De twee chemo-enzymatische demonstratie-installaties zijn in 2023 in gebruik genomen.

Het INCITE-project dat in september 2019 werd gelanceerd is nu na 52 maanden van gezamenlijke inspanningen afgerond. Het project had tot doel innovatieve geïntegreerde verwerkingsroutes te demonstreren, zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts, waarbij gebruik werd gemaakt van doorstroomchemie en membraantechnologie in chemo-enzymatische processen. Deze processen bevorderen de productie-efficiëntie en hebben positieve effecten op de milieubelasting (tot 40% minder CO2-uitstoot, vermindering van energieverbruik, enz.). De modulariteit en flexibiliteit van de ontwikkelde processen werden getoond aan de hand van twee pilootprojecten op industriële sites:

  • De oleochemische demonstratie-installatie, ingehuldigd door Oleon op zijn productiesite in Oelegem, België, in juni 2023.
  • De agrochemische demonstratie-installatie, in september 2023 in bedrijf genomen op de site van Endura in Ravenna, Italië.

Succesvolle proof-of-concept voor Oleon en ENDURA

Vanaf de start van INCITE hadden de partners hoge verwachtingen, niet alleen met betrekking tot de milieuprestaties van de geïmplementeerde processen, maar ook wat betreft hun efficiëntie. De Sociale Levenscyclusanalyse (S-LCA), uitgevoerd door de Universiteit Gent met betrekking tot de sociale, milieu- en economische prestaties van de verkregen producten, bevestigt dat de verwachtingen van de partners zijn waargemaakt. De economische en milieuaspecten van de analyses waren gebaseerd op monsters van 1 kg van de producten (Isopropyl palmitaat en Isoamyl lauraat voor Oleon, en een agrochemisch tussenproduct voor ENDURA) verkregen via de INCITE-processen, om hun impact van wieg tot poort te beoordelen. Het sociale aspect steunde daarentegen op een vragenlijst gericht aan belanghebbenden van het project.

De oleochemische demonstratie-installatie vermindert de CO2-uitstoot met meer dan 40% en afval met 60% in vergelijking met traditionele productiemethoden.

Andere opmerkelijke prestaties omvatten de nauwe samenwerking en versterkte partnerschappen tussen ENDURA, BiCT en Fraunhofer IMM bij het optimaliseren van het productieproces in de agrochemische sector, en tussen Oleon en VITO bij het optimaliseren van het productieproces in de oleochemische sector.

Opleiding

Een belangrijke activiteit van het project was de ontwikkeling van een reeks van 10 online leermodules, die gratis toegankelijk zijn op een open platform. Deze modules werden ontwikkeld door de Universiteit Gent in samenwerking met elke partner. De onderwerpen variëren van enzymatische productie tot Life Cycle Assessment in de chemische industrie.

Bovendien werden een reeks webinars aangeboden met inhoud die verweven was met de leermodules. Elk webinar was gerelateerd aan een leermodule en omvatte een vraag- en antwoordsessie. In het voorjaar van 2023 werden 4 nieuwe sessies opgenomen en beschikbaar gesteld op het INCITE YouTube-kanaal.

In december 2023 hadden de modules, webinars en cursussen die als onderdeel van de trainingsactiviteiten waren ontwikkeld, meer dan 2.000 deelnemers verwelkomd.

De trainingsactiviteiten, inclusief communicatie en verspreiding, maakten deel uit van Werkpakket 8, gecoördineerd door Bioeconomy for Change.

Laatste statusmeeting in Ravenna

Van 11 tot 12 december 2023 organiseerde ENDURA de laatste bijeenkomst van het INCITE-project op zijn locatie in Ravenna. De presentaties richtten zich op de prestaties van elke partner en de voorbereiding van de afsluiting van het project.

Deze bijeenkomst bood ook de gelegenheid voor de partners om de agrochemische demonstratie-installatie van ENDURA te bezoeken, die in september 2023 in gebruik was genomen, en de faciliteiten van BiCT in Villanova te bezoeken om de door het project gefinancierde piloot-subunit in te wijden.

Volgende stappen

  • Oleon streeft naar grootschalige inzet van zijn enzymatische esterificatie.
  • ENDURA zal zijn producten op de markt brengen, profiterend van het voordeel dat enzymatische productie biedt voor het agrochemische tussenproduct.
  • VITO zal deelnemen aan Europese projecten om haar expertise in het herontwerpen van bestaande productieschema's naar efficiëntere schema's via enzymatische processen te delen.
  • Bioeconomy for Change zal de leden van haar netwerk en belanghebbenden verrijken met de kennis die is opgedaan tijdens haar deelname aan het project.
  • Fraunhofer IMM zal zijn verworven ervaring met de ontwikkeling en implementatie van de demonstratieschaal Flow Chemistry skid gebruiken om de implementatie van Flow Chemistry in de chemische productie te bevorderen door industriepartners te ondersteunen met R&D-diensten in hun inspanningen.
  • De onderzoeksgroep STEN van de Universiteit Gent zal een wetenschappelijk artikel schrijven waarin de bevindingen van de duurzaamheidsbeoordeling worden belicht. Ze zullen verder werken aan deze inzichten in een nieuw Europees project over duurzaamheids- en circulariteitsbeoordeling van op biogebaseerde producten, genaamd ESCIB, dat in januari 2024 is gestart.

Over INCITE

INCITE brengt 7 Europese partners uit 4 landen samen:

Duur: 52 maanden  (september 2019 - december 2023) | Totaal budget: € 17,4 M

INCITE heeft € 13,3 miljoen aan financiering ontvangen van het Horizon 2020 Onderzoeks- en Innovatieprogramma van de Europese Unie, onder het thema CE-SPIRE-04-2019 - Efficiënte geïntegreerde downstream processen (Subsidieovereenkomst nummer 870023).

INCITE website
LinkedIn: INCITE Project
Twitter: @INCITE_EU
Website van de Europese Commissie

Contact:
+32 14 33 57 41