Met het document ‘Europe on the Move: Sustainable Mobility for Europe: safe, connected and clean’ maakte de Europese Commissie duidelijk dat ze ook een strategische beleidsactie wil ondernemen rond batterijen. Het voorziet in een studie die nu, onder de leiding van VITO/Energyville, bezig is en nagaat welke producteisen aan batterijen voor duurzame mobiliteit kunnen overwogen worden.

Wat zijn de voornaamste factoren voor de productie en duurzaam gebruik van batterijen?

Hiervoor neemt Ecodesign for batteries de volledige levenscyclus van de batterij in rekening waarbij er ook gekeken naar kritische materialen zoals kobalt, grafiet en lithium. Een batterij vergt; relatief tot zijn opslagcapaciteit, erg veel energie om ze te maken. Dit wordt in rekening genomen alsook hiermee verbonden een voldoende lange gebruiksduur om de negatieve impact van de productie te verantwoorden. Het zal ook interessant zijn om sommige kritische materialen aan het einde van de levenscyclus te kunnen recycleren, bijvoorbeeld kobalt.

Over welk type batterijen gaat het?

De studie gaat vooral over lithium batterijen voor mobiliteit, maar er wordt ook gekeken naar energieopslag in een elektriciteitsnet met hernieuwbare energie. Dit is omdat de omslag naar elektrisch rijden een enorm productievolume van lithium batterijen zal vergen. Batterijen verliezen hun opslagcapaciteit over de levensduur waardoor ze voor een elektrisch voertuig ongeschikt worden, dit kan beperkt worden door het ontwerp en chemie maar er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar de eisen om ze gereed te maken voor een tweede leven als energieopslag in het elektriciteitsnet .

Dit contract met de diensten van de Europese Commissie bestaat uit drie onderdelen:

  • een Ecodesign-studie met een levenscyclusanalyse
  • steun geven voor een effectbeoordeling bij een eventuele invoering van nieuwe regelgeving 
  • hulp bij en het opstellen van een normalisatiemandaat.

Het doel van het project is om de Europese Commissie een technische, milieu- en economische analyse voor te leggen die in overeenstemming is met de relevante Europese richtlijnen of regelgeving. Hierbij volgt de studie een  specifieke methodologie - de Ecodesign Methodologie van Energiegerelateerde Producten (MEErP) -, die zeven specifieke taken omvat, gaande van de productdefiniëring tot het analyseren van beleidsscenario’s.

Dit project startte in september 2018 en loopt nog tot oktober 2019.