Een innovatieve, eenvoudige en goedkope aanpak voor de screening op oogziekten - zoals diabetische retinopathie en glaucoom - zal tegen eind dit jaar voor elke Europese oogarts beschikbaar zijn. MONA Health, een spin-off van de Vlaamse onderzoeksinstelling VITO en de KU Leuven, heeft van Belgische investeerders het vertrouwen gekregen om deze techniek – die gebruik maakt van artificiële intelligentie (AI) – klaar te maken voor commercialisering.

Screening diabetische retinopathie en glaucoom 

“Screening op oogziekten wordt nu meestal gedaan door een oogarts met behulp van andere technieken en pupilverwijdende oogdruppels, wat oncomfortabel is voor de patiënt. Screening op diabetische retinopathie en glaucoom is tijd- en arbeidsintensief ", zegt Olivier Ménage, CEO van het MONA Health.

MONA levert gestandaardiseerde, nauwkeurige resultaten met behulp van een ‘eenvoudige’ netvliescamera zonder pupilverwijding. De nauwkeurigheid van MONA is 92,5% voor doorverwijsbare diabetische retinopathie en 94% voor maculair oedeem. De onderzoekstijd wordt teruggebracht tot minder dan 4 minuten en de resultaten zijn een seconde later al beschikbaar voor de oogartsen. De nauwkeurigheid van de resultaten is even hoog als die van de best opgeleide oogarts. De procedure wordt momenteel geëvalueerd in vier Belgische ziekenhuizen met de E Clair klinische studie ondersteund door de Diabetes Liga.

Een op de twee patiënten met glaucoom niet gediagnosticeerd 

Momenteel wordt een op de twee patiënten met glaucoom niet gediagnosticeerd. Deze patiënten lopen het risico blind te worden. Het financiële kostenplaatje en de tijd die het nu kost om glaucoom te screenen, liggen daar mee aan de basis van. MONA's AI voor glaucoomonderzoek (octrooi in aanvraag) zal de klinische praktijk transformeren. Glaucoomscreening zal amper een paar minuten duren, minder lastig zijn voor de patiënt en bovendien  tegen aanzienlijk lagere kosten.

Dat zal drempelverlagend werken voor de patiënt en zal de oogarts toelaten om meer tijd over te houden voor behandeling en follow-up.
MONA zal worden geleverd als software (als een service-oplossing) of als software met een netvliescamera (als een all-in oplossing). Deze oplossing voor de screening van diabetische retinopathie en diabetisch maculair oedeem met artificiële intelligentie is CE-gecertificeerd en zal tegen eind dit jaar in Europa beschikbaar zijn voor oogartsen.

Bezoek hier de website van MONA.

Contact:
+32 14 33 52 78