Europa wil minder emissies van ammoniak en methaan. Centrale vraag is hoe we deze uitstoot snel en accuraat kunnen meten. Daarvoor wordt in dit EFRO-project een meetinfrastructuur ontwikkeld dat beide stoffen uiterst nauwkeurig, snel en gelijktijdig kan detecteren en meten.

De ammoniak-methaan meetinfrastructuur omvat een Cavity Down Ring Spectrometer (CRDS) van Picarro (G2509) die methaan en ammoniak gelijktijdig kan meten met zeer hoge gevoeligheid (ppb voor ammoniak en ppm voor methaan) en hoge tijdsresolutie (seconden). Het toestel is geplaatst in een weersbestendige behuizing en voorzien van geschikte samplinglijnen (voor ammoniak), waardoor een stand-alone meeting voor langere periodes mogelijk is. De continue en automatische meetapparatuur kan flexibel ingezet worden in verschillende omgevingen en locaties, van achtergrondlocaties tot dichtbij bronnen.

“Meer inzicht in ammoniak en methaan in functie van brondetectie en verminderen van emissies”

Het project stelt ons in staat om bronnen van methaan en ammoniak op te sporen en inzicht te krijgen in concentratieverschillen en dynamiek van deze bronnen, met het oog op terugdringen van methaan- en ammoniakemissies. Dit project faciliteert onderzoek en ontwikkeling van emissie-reducerende technieken voor deze componenten waarbij de efficiëntie getest en verder verbeterd kan worden. Het project ondersteunt ook de verdere ontwikkeling van innovatieve meettechnieken (sensoren) voor het meten van methaan en ammoniak, via testen in real life en onder gecontroleerde labo-condities.

Op basis van de nieuwe infrastructuur kunnen we bedrijven, overheden en belanghebbenden nog beter van dienst zijn en ondersteunen in nieuwe ontwikkelingen voor een beter leefmilieu en klimaat. Doelgroepen zijn agrarische sector, productontwikkelaars van emissie-reducerende technieken en innovatieve meettechnieken, als ook beleidsmakers en onderzoekers.
 

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen. De financiële steun bedraagt 74 keuro.

Contact:
+32 14 33 51 63