Van oogstrest tot veevoedingssupplement.

Het inzetten van organische reststromen als alternatieve feedstock krijgt meer en meer aandacht. Maar de effectieve omzetting tot een werkbare waardeketen is nog een hele uitdaging. Binnen een co-creatietraject dat VITO samen met 8 Vlaamse ondernemers opzette, werd dit nader onderzocht. In één case onderzocht men het produceren van veevoeder uit oogstresten. Een andere case behandelde de lokale mobilisatie van reststromen in een korte waardeketen. In deze cases wordt de expertise en infrastructuur van VITO gebundeld met de know how van de deelnemende KMO’s.

Van oogstrest tot veevoedingssupplement?

De deelnemende ondernemers wilden de valorisatie van oogstresten tot veevoeder onderzoeken, met name op basis van microbiële fermentatie. De uitdaging was om na te gaan in welke mate het fermentatieproces de samenstelling van oogstresten kan wijzigen, om de gezondheid van dieren te bevorderen. Coördinator Linsey Garcia-Gonzalez, onderzoekster voor VITO, onderzocht de wijzigingen in samenstelling van drie gefermenteerde oogstresten, met name rode ajuinen, peren en spruiten. Het onderzoek van VITO toonde aan dat de fermentatie slechts een beperkte microbiële omzetting met zich meebracht. Wel kon aangetoond worden dat er bioactieve stoffen gevormd worden waarvan gekend is dat ze een gezondheidsbevorderend effect kunnen veroorzaken. Een mogelijk vervolgproject zal focussen op de wijzigingen in samenstelling van complexe gefermenteerde oogstresten en de optimalisatie van het fermentatieproces zelf.

Meer waarde halen uit bermmaaisel

De tweede case focust op de lokale mobilisatie van reststromen in een korte waardeketen. Dat past in het VITO-expertiseveld omtrent het opzetten van nieuwe biogebaseerde waardeketens. Natte bermmaaisels worden vandaag vooral gecomposteerd. Er zijn andere waardeketens denkbaar met hoogwaardigere producten zoals eiwitten en vezels. Bioraffinage is hier een denkbare piste maar de techno-economische haalbaarheid voor kleinere partijen is lastig, ook omdat bermmaaisel relatief veel onzuiverheden bevat. Een toekomstig project zal bekijken in hoeverre een lokale fermentatie van bermmaaisel met effectieve micro-organismen een product oplevert dat direct bruikbaar is als bodemverbeteraar, en daarmee een alternatief kan bieden voor compostering.

Meer informatie

reststromen