VITO blikt tevreden terug op het net afgelopen EU-India Water project Pavitra Ganga. In dat Horizon 2020 project demonstreerde VITO samen met Europese en Indiase partners innovatieve oplossingen voor de uitdagingen van India op het vlak van waterkwaliteit, afvalwaterbehandeling en resource recovery.

Pavitra Ganga bracht een partnerschap van Europese en Indiase onderzoeksinstellingen, universiteiten, KMO's en industrie op de been. Een van de belangrijkste doelstellingen was de demonstratie van innovatieve technologieën voor afvalwaterzuivering in Indiase omstandigheden. De focus lag daarbij op de verwijdering van organische stoffen en nutriënten maar ook op zware metalen en zeer zorgwekkende stoffen.

Uitdagende testlocaties

De demonstraties gebeurden op twee zeer verschillende en uitdagende pilootlocaties in India: in Kanpur and New Delhi.

In Kanpur onderzocht Pavitra Ganga de zuiveringsmogelijkheden voor het afvalwater van een cluster van leerlooierijen om het geschikt te maken als irrigatiewater voor de lokale landbouw. De andere locatie was de Barapullah Drain, een van de vele open riolen in New Delhi. Barapullah voert het afval en het afvalwater van een talloze bewoners, lokale bedrijven en ziekenhuizen af naar de rivier Yamuna.

Verbeterde TRL's

De projectcoördinatie was in handen van Dr. Paul Campling, International Business Development Manager voor VITO Water. Hij blikt tevreden terug op het project dat vijf jaar geleden startte:

"Ondanks de moeilijke omstandigheden leverden we een mooie bijdrage voor een toekomst met hergebruik van afvalwater en terugwinning van grondstoffen in India. Bovendien zijn onze resultaten ook relevant voor andere regio's in de wereld.

Binnen het tijdsbestek van het project bewezen een aantal van de geteste technologieën een mooi marktpotentieel hebben, waarvan er één al wordt gecommercialiseerd door Xylem, een mondiale speler op vlak van watertechnologie."

IPC-membranen

"Een van de geteste technologieën is VITO’s ANDICOS (Anaerobe vergisting door de combinatie van organisch afval en rioolwater) technologie. De IPC-membranen die ANDICOS gebruikt voor directe rioolwaterfiltratie lieten prachtige resultaten zien op vlak van een veilige behandeling van afvalwater. Deze membranen worden geproduceerd door de VITO spin-off Blue Foot Membranes. Het gaat om energie-efficiënte en bijzonder robuuste vlakkeplaatmembranen die ondertussen voor de Indiase markt gecommercialiseerd worden door Ion Exchange, een van Pavitra Ganga's partners. Dat onze pilootsites bij de meest uitdagende locaties in India waren, overtuigde dus de markt", aldus Paul Campling.

Zeer zorgwekkende stoffen

VITO voerde ook uitgebreide milieuscans uit voor de twee demolocaties. Oppervlakte- en grondwatermonsters werden naar VITO overgebracht om een niet-gerichte screening uit te voeren, waarbij meer dan 140 verontreinigende stoffen van opkomend belang werden gedetecteerd, waaronder farmaceutische stoffen, industriële chemicaliën, pesticiden en PFAS's. Vervolgens werden gerichte analyses uitgevoerd om de concentraties precies te meten. "De resultaten toonden dat, net als in Europa, afvalwaterzuivering in India ook kampt met heel uitdagende verontreinigingen om veilig gezuiverd afvalwater voor hergebruik te kunnen leveren", verklaart Paul Campling. "Pavitra Ganga koos van bij aanvang voor secundaire, tertiaire en quartaire behandelingen - waarbij de quartaire 'polishing'-technieken ingezet worden voor zeer zorgwekkende stoffen – en dat bleek de juiste keuze."

Gestructureerde adsorbentia voor vervuiling door zware metalen

"Een andere VITO-technologie, de gestructureerde klei-adsorbentia voor de verwijdering en terugwinning van lage concentraties zware metalen presteerde goed voor de verwijdering van chroom uit het effluent van de Jajmau afvalwaterzuiveringsinstallatie."

G-STIC - Klimaatactieprogramma

Tijdens het project bleek ook de omvang van de historische vervuiling in Jajmau, Kanpur. Het was duidelijk dat we de gezondheidsrisico’s van het hergebruik van afvalwater voor irrigatie voor de lokale gemeenschap dienden aan te pakken. Dankzij het G-STIC Climate Action Programme kregen we de kans om het PERISCOPE (Pollution Monitoring, Emissions Control, and Remediation methods to safeguard Irrigation Schemes using treated wastewater in a Changing climate fOr PEri-urban agriculture) project op te zetten. "Het zusterproject leverde bijzonder waardevolle aanvullende informatie op voor Pavitra Ganga, omdat het zich specifiek focust op de benedenstroomse vervuilingsproblemen veroorzaakt door de slecht functionerende afvalwaterzuiveringsinstallatie in Jajmau, Kanpur.

Slim waterbeheer

De kwaliteit van de waterbronnen in de demonstratiegebieden werd ook gemonitord met een sensornetwerk en burgerwetenschapscampagnes om de waterkwaliteit te monitoren. De monitoringinformatie en de regionale hydrologische modellering werden geïntegreerd in een dashboard voor waterbeheer dat door VITO werd opgezet.  Paul Campling: "Hierdoor kregen we beter inzicht in de bronnen, de verspreiding en veranderingen in watervervuiling en konden we belangrijke stappen zetten naar een slim waterbeheer in de twee demonstratiegebieden. De sensor-monitoring- en modelgegevens in combinatie met de waterkennis van de projectpartners leverden relevante informatie op bij het verkennen van de mogelijkheden voor een beter waterbeheer. Dat sluit goed aan bij de huidige aanpak van de Indiase ‘National Mission for Clean Ganga (NMCG)’."

Interactie met belanghebbenden

Naast alle inspanningen op het gebied van technologie, zette Pavitra Ganga ook  voluit in op beleidsadvies rond innovatief waterbeheer. "Door de organisatie van eigen pconferenties, presentaties op internationale evenementen en de organisatie van co-creatie workshops en interactiemomenten met lokale beleidsmakers en politici, slaagden we erin om VITO op de kaart te zetten van de Indiase watersector. De monitoring van de waterkwaliteit door de lokale bevolking zorgde dan weer voor meer betrokkenheid en bewustwording bij de boeren die het afvalwater gebruiken voor irrigatie."

Water4All

Het Pavitra Ganga-project toonde eens te meer VITO's engagement en bereidheid om samen te werken met partners voor waterzekerheid over de ganse wereld. Ons engagement zal worden voortgezet met nieuwe onderzoeks- en innovatieprojecten, waaronder het Water4All Partnership. Dit is een financieringsprogramma van de Europese Commissie, de lidstaten, maar ook niet-EU-landen, zoals Brazilië en Zuid-Afrika, om gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek te financieren om de doelen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties te bereiken. We hopen dat het Pavitra Ganga project en de gevestigde connecties met belanghebbenden ons zullen helpen om de betrokkenheid van India in het Water4All Partnership te vergemakkelijken", besluit Paul Campling.

Contact:
+32 14 33 67 04