Het gaat hard in de wereld van de batterijen en van de talloze toepassingen die ermee worden aangedreven. Om de specifieke vragen van fabrikanten zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, biedt VITO/EnergyVille een bijzonder gevarieerd gamma aan batterijtests en bijhorend expertenadvies aan. ‘De laatste Jaren zien we een sterke differentiatie in de markt, en daar houden we rekening mee.’

Bedrijven die producten of systemen ontwikkelen die worden aangedreven met batterijen, kunnen voor prestatie- en levensduurtests terecht bij VITO/EnergyVille. Dat beschikt over geavanceerde testapparatuur die aan alle behoeften van klanten voldoet. Die apparatuur werd recent uitgebreid met enkele state-of-the art testinstrumenten: een nieuwe batterijtester, een grotere temperatuurkamer én een ARC-apparaat dat uniek is in ons land.

Tests op maat van de klant

De nieuwe batterijtester is ontwikkeld door fabrikant PEC en nog maar de tweede tester van dit type die wereldwijd in gebruik is genomen. ‘Dankzij de nieuwe tester kunnen we nu tot 150V per module gaan’, zegt Filip Leemans van VITO/EnergyVille. Het hogere testbereik is belangrijk omdat door de tegenwoordig vaak hogere ‘dichtheid’ van cellen in modules die laatste hogere spanningen hebben. De testers van VITO/EnergyVille meten niet alleen de afname van de batterijcapaciteit en de toename van de weerstand, maar ook zaken als warmteontwikkeling. ‘Zo kunnen we de optimale balans vinden tussen de levensduur van een accu en zijn prestaties’, zegt Leemans. Batterijtests vinden o.a. plaats in een temperatuurkamer, waar de invloed van heel uiteenlopende en wisselende weers-omstandigheden op batterijprestaties kan worden nagegaan. Om die omstandigheden nog beter te gaan testen kocht VITO/EnergyVille behalve de nieuwe batterijtester ook een uitgebreidere temperatuurkamer aan – groter in omvang en in temperatuurbereik. ‘Zo kunnen we ook volledige autoaccu’s testen’, zegt Leemans.

Typische klanten zijn bedrijven die willen uitzoeken welke batterij het meest geschikt is voor hun toepassing, of die reeds aangekochte batterijen willen testen. Of het nu voor een autofabrikant is of hernieuwbare energieopslag of medische toestellen (bv. Philips) of zelfs voor huishoudtoestellen (bv. de KOBI-tuinrobot), de tests worden op maat ontworpen om de specifieke vereisten voor de klant te onderzoeken. Het VITO/EnergyVille testlabo biedt ook een brede waaier diensten aan van datasheetverificatie tot evaluatie van levensduur onder verschillende gebruiksvoorwaarden. De kwaliteit van de testdiensten is van enorm belang bij VITO/EnergyVille. De batterijtests worden uitgevoerd volgens eigen gedefinieerde ISO-kwaliteitsprocedures en conform ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001. Jaarlijks laat VITO/EnergyVille haar batterijtesters door de fabrikant PEC kalibreren om kwalitatieve en kwantitatieve meetwaarden te garanderen. Dankzij deze procedures heeft Jabil Circuit Belgium NV in 2019 een beroep gedaan op VITO/EnergyVille voor een batterijtestcampagne in het kader van een geaccrediteerd testrapport (ISO 17045).

Batterijtestlabo uitgerust met ARC

Door de groeiende bezorgdheid over het veilige gebruik van batterijen werd het labo recent ook nog uitgerust met een nieuwe ‘accelerated rate calorimeter’, of ARC. Deze ARC is bijvoorbeeld geschikt om kleine hoeveelheden poeder te testen om het vrijkomen van energie te meten bij chemische reacties maar ook om het thermisch gedrag van cellen en modules te onderzoeken. De ARC fungeert bovendien als explosievrije kamer voor veiligheidstests. Zo’n installatie met deze kenmerken is uniek in België. Met de aanschaf en installatie van de state-of-the-art testtechnologieën blijft VITO/EnergyVille de vinger aan de pols houden van de markt en de noden van de industrie. ‘De laatste jaren zijn de tests die bedrijven bij ons aanvragen heel uiteenlopend. Dat wijst op een differentiatie in de markt, en daar houden wij dus rekening mee’, aldus Leemans. De komende jaren zal de vraag naar batterijen, en dus naar specifieke batterijtests, alleen maar stijgen. Door de verwachte groei van de vraag van bedrijven en van overheden voor dergelijke batterijtests zal de capaciteit van het multidisciplinaire batterijtestlabo in Genk waarschijnlijk snel verdubbelen. Zo positioneert  VITO/EnergyVille zich als het leidende batterijtestlabo in België en een van de beste testfaciliteiten in Europa.

Veilig transport van lithiumbatterijen tijdens vluchten

De afgelopen jaren waren er enkele incidenten van ongecontroleerde brand tijdens vluchten, veroorzaakt door lithiumbatterijen. Daarom heeft de International Civil Aviation Organization (ICAO) in 2016 het aparte transport van lithiumbatterijen (zonder verdere uitrusting) verboden als vracht op passagiersvluchten. In het kader van die problematiek heeft VITO/EnergyVille in opdracht van de Europese Commissie en het Europese Agentschap voor luchtvaartveiligheid (EASA) het Sabatair-project gecoördineerd (november 2017 tot november 2020). Het belangrijkste doel van dit project was om bestaande en nieuwe potentiële maatregelen te evalueren om het veilige transport van zowel lithium-metaal- en lithium-ion-cellen en -batterijen als vracht op passagiers- en cargovluchten te verbeteren. Een belangrijk resultaat was de opzet van een veiligheids- en risico-evaluatiegids voor luchttransportoperatoren bij het gebruik van de geïdentificeerde oplossingen en maatregelen in hun dagelijkse werking. Dankzij het succes van het Sabatair-project en de goede samen-werking tussen Airbus, DLR en VITO/EnergyVille zal binnenkort een vervolgonderzoeksproject AirPED voor de Europese Commissie opgestart worden, dit onder supervisie van EASA. In dit project zal brandgevaar gerelateerd aan het transport van draagbare elektronische apparaten in de ingecheckte bagage in vliegtuigen, worden onderzocht.

Lees meer over het Sabatair-project

Meer energieoplossingen voor de toekomst

De transitie naar een veilig, duurzaam en betaalbaar energiesysteem is volop bezig. Ons onderzoek richt zich op materialen en componenten tot het niveau van complete energiesystemen, bedrijfsmodellen en strategieën. Ontdek hoe wij bedrijven en overheden helpen hun energiedoelstellingen te bereiken.

Contact:
+32 14 33 59 13