Een maand na de 28ste Conferentie van de Verenigde Naties over Klimaatverandering (COP28), is 2024 in volle gang. Met een frisse blik staan we even stil bij het belang van de wereldwijde bijeenkomst in Dubai. Wat betekende COP28 in het kader van onze inzet voor milieu-innovatie en duurzame oplossingen?

Versterken van wereldwijde partnerschappen

Samen met de EU en haar lidstaten – waaronder België – nam VITO actief deel aan COP28. Tijdens de conferentie kwamen belangrijke thema’s aan bod, zoals de Global Stocktake, mitigatie, adaptatie en klimaatfinanciering. Het doel was glashelder: bijdragen aan de gezamenlijke inspanningen om de uitdagingen van de klimaatverandering aan te pakken. Dit alles om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C, zoals bepaald in de Klimaatovereenkomst van Parijs.

In deze wereldwijde dialoog richtte VITO zich op het aangaan van partnerschappen met landen en internationale organisaties. Het hoofddoel? Samenwerkingen realiseren rond internationale klimaatdiensten, die ondersteuning bieden voor klimaatgeïnformeerde besluitvorming. Onze expertise beslaat niet alleen klimaatadaptatie, maar ook mitigatie en klimaatmonitoringdiensten op basis van real-time gegevens, waarbij de nadruk ligt op de waarde van remote sensing technologieën.

Een belangrijke samenwerking kreeg vorm toen VITO tijdens COP28 een overeenkomst ondertekende met PureHealth Research. Gezamenlijk onderzoek zal worden uitgevoerd naar trends op het gebied van luchtkwaliteit en hittestress in de VAE. Dit strategische partnerschap sluit naadloos aan bij het doel om tegen 2050 een netto-nuluitstoot te bereiken, en daarnaast de impact van klimaatverandering op de volksgezondheid aan te pakken.

Belangrijke hoogtepunten

Als visionaire pionier nam VITO actief deel aan verschillende sessies tijdens COP28. Inge Neven, onze CEO, speelde een cruciale rol bij het sturen van onze aanwezigheid en benadrukte het engagement van VITO voor duurzaamheid, innovatie en wereldwijde samenwerking. In een opmerkelijke sessie leidde Inge Neven een discussie met Tinne Van der Straeten (Belgische federale regering), Rashid Abdallah (Afrikaanse Unie), Guangzhe Chen (Wereldbank) en Jean Van Wetter (Enabel). Samen verkenden ze de mogelijkheden voor lokale gemeenschappen en overheden in het zuidelijke halfrond om de wereldwijde energietransitie te versnellen.

In totaal stonden onze VITO-experts maar liefst 14 keer op het podium tijdens COP28. Ze namen onder andere deel aan een paneldiscussie over de verschillende toepassingen van remote sensing bij het aanpakken van klimaatproblemen. Daarnaast organiseerde het team een sessie op de Technology and Innovation Stage en werden ze uitgenodigd door de European Space Agency (ESA) om het WordCereal Platform te presenteren.

VITO maakte handig gebruik van COP28 als interactief platform om in contact te komen met wereldleiders en andere invloedrijke personen, waaronder Eerste Minister Alexander de Croo. De ontmoetingen met onze premier benadrukten de relevatie van de aanwezigheid van VITO op COP28 en de rol die we spelen in het bevorderen van duurzame oplossingen op wereldschaal.

Onze inzet reikte echter verder dan louter het professionele aspect. Vol enthousiasme namen we deel aan burgerwetenschappelijke initiatieven en activiteiten voor capaciteitsopbouw met jongeren en studenten. Op deze manier werd het waardevolle werk van VITO in Afrika en India onder de aandacht gebracht, met de nadruk op positieve verandering binnen gemeenschappen.

Als we terugblikken op COP28, zien we onze deelname als een bijdrage aan wereldwijde duurzaamheid, een bijdrage die naadloos aansluit bij de kernwaarden van onze organisatie.  We streven niet alleen naar oplossingen voor het klimaat en milieu-innovatie, maar ook naar een groenere, veerkrachtige toekomst.

 

Wil je na het lezen van dit artikel meer te weten komen over VITO’s deelname aan COP28? Lees alle details op onze COP28-webpagina.

Nieuwsgierig naar onze klimaatdiensten? Meer informatie vind je op deze pagina.

Contact:
+32 14 33 51 73