Net zoals onze maatschappij staat ook VITO op een kantelpunt. De beheersovereenkomst 2024-2028 die weldra ondertekend wordt, geeft meteen de richting aan die VITO de volgende jaren zal inslaan. De krachtige fundamenten die de voorbije jaren zijn gelegd, vormen een goede basis om onze expertise nog meer in te zetten. Door verdere groei zullen we onze impact maximaliseren.

Inge Neven, CEO VITO, legt uit: “Het DNA van VITO is onderzoek en innovatie in duurzaamheid, gebaseerd op een zeer grondige kennis van de mens en/in zijn omgeving, in combinatie met technologische inzichten en digitale toepassingen. Op basis van deze unieke expertise werken we als preferentiële innovatiepartner van bedrijven en overheden aan een positieve duurzame toekomstvisie en aan concrete oplossingen. Positief transitiedenken, systeeminnovatie en samenwerking staan centraal in onze aanpak. Op die manier dragen wij bij tot een sterkere competitieve positie van Vlaanderen in Europa, van Europa in de wereld, en tot de duurzaamheidstransitie op wereldvlak. Wij gaan daarbij uit van inclusiviteit: we nemen iedereen mee in deze duurzaamheidstransitie. Zo creëren we maximale impact.”

Impact op drie domeinen

1. een economie gebaseerd op duurzaam grondstoffengebruik (materialen, chemische processen, water en energie);

2. innovatieve oplossingen die de verdere opwarming van de aarde tegengaan en ondertussen helpen om te gaan met de impact van de klimaatveranderingen en veerkrachtig op te treden als er zich een crisis voordoet;

3. en het verzekeren van betaalbare en bereikbare duurzame oplossingen in een gezonde leefomgeving voor elke burger.

Technologieplatformen, transversale werking en transitiedenken

Om onze impact in deze domeinen te vergroten, zullen we vanuit VITO inzetten op de volgende vastgelegde speerpunten.

  • We focussen op en investeren verder in onze unieke technologieplatformen, zoals 3D-printen, elektrochemie en datatechnologie. Hierbij creëren we unieke technologie en evolueren we naar grotere pilootprojecten, demonstratieruimtes en living labs, vanuit state-of-the-art laboratoria.
  • We werken transversaal, zo kunnen we best practices delen, synergieën vinden en het potentieel tot systeeminnovatie maximaliseren. Voorbeelden daarvan zijn de ontwikkeling van nieuwe energie-opslagtoepassingen, opslag en gebruik van CO2.
  • We verstevigen en bouwen onze expertises op het gebied van data, algoritmes en artificiële intelligentie verder uit. Zo creëren we een hefboom tussen sectoren en geografische dimensies op zowel micro, meso- als macroniveau.
  • We starten vanuit transitiedenken, we denken na over hoe een duurzame maatschappij er in 2050 kan uitzien en tekenen trajecten uit die ons naar dat doel leiden. We versterken hierbij onze wetenschappelijk onderbouwde communicatie naar alle stakeholders.
  • We blijven initiatiefnemer, trekker en deelnemer van ecosystemen. Daarom bouwen we onze samenwerking met andere onderzoeksorganisaties, innovators, centrale en lokale besturen, het middenveld en financiële instellingen nog verder uit. We gaan proactief op zoek naar expertise die anderen hebben ontwikkeld om zo, samen, tot de meest doeltreffende en innovatieve oplossingen te komen. Wij zetten in op onze coördinerende positie op de Vlaamse en Europese fora, via G-STIC en de UN-werking op internationaal vlak en we versterken de samenwerking met andere kenniscentra en de SOC’s binnen EnergyVille en Capture.
  • VITO is een sustainability brand, zowel intern als extern, en is een aantrekkingspool voor (inter)nationaal talent waar ook ruimte is om te groeien. Daarom bouwen we verder attractieve en duurzame campussen uit die bruisen van innovatieve ideeën en ondernemerschap.

Nieuw managementteam

Om dit te realiseren, is een interne aanpassing van structuren en mensen noodzakelijk. Vanaf 1 januari 2024 zal een vernieuwd directiecomité de leiding van VITO op zich nemen, ondersteund door de sterke teams in de hele organisatie. Dit directiecomité bestaat uit zes leden: Inge Neven (CEO), Walter Eevers (R&D en Valorisation), Bert Bouwman (Materials & Chemistry), Leen Govaerts (Water & Energy Transition), Rudi Torfs (Environmental Intelligence) en Carmen Six (Finance & Operations). Adjunct-CEO Roger Dijkmans, die in 2024 met pensioen gaat, wordt vanaf 1 januari bijgestaan door zijn opvolger Peter Vercaemst. In het nieuwe organigram staan nog een aantal vacatures open. Zowel interne medewerkers als externen kunnen hun kandidatuur indienen tot 15 januari 2024.

Valorisation Director Materials & Chemistry

Research Program Director Materials & Chemistry 

Strategic Marketing Communication Manager

Valorisation Director Water & Energy Transition