Samen met 230 andere deelnemende publieke en private organisaties gaf VITO op 22 februari de aftrap van de Green Deal Circulair Bouwen. VITO tekent deze Green Deal (GDCB) als OnePlanet@VITO om een eigen engagement te formuleren ter ondersteuning van de transitie naar een circulaire bouwwereld binnen Vlaanderen.

Meer dan 60 % van onze CO2-uitstoot heeft te maken met de materialen die we gebruiken. De circulaire economie biedt oplossingen om die impact te verlagen. Voor de bouwsector betekent dit hergebruik en maximale hoogwaardige recyclage van bouwmaterialen, focus op veranderingsgericht bouwen, optimaal ruimtegebruik en het verlengen van de levensduur van gebouwen en hun materialen,…

Om in Vlaanderen tegen 2050 een circulaire economie te hebben, waarin grondstofkringlopen gesloten worden hebben we andere producten, diensten en verdienmodellen nodig. Een nauwe samenwerking van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en burgers kan dit realiseren. Daarom lanceert Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel samen met Vlaanderen Circulair, de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de OVAM deze Green Deal Circulair Bouwen.

VITO tekent de Green Deal Circulair Bouwen (GDCB) als OnePlanet@VITO om een eigen engagement te formuleren ter ondersteuning van de transitie naar een circulaire bouwwereld binnen Vlaanderen. We hebben 1 jaar de tijd (tot begin 2020) om ons engagement te formuleren. Dit doen we bijvoorbeeld door de expertise die we als kennisinstelling hebben, op tafel te leggen.

Daarnaast trekt VITO (i.s.m. WTCB, UHasselt en Vrije Universiteit Brussel) de coördinatie van de Proeftuin Circulair Bouwen dat deel uitmaakt van de GDCB. Vanuit deze opdracht zullen we ons focussen op het definiëren van transitiegerichte acties/experimenten, het begeleiden er van en het uitvoeren van ondersteunend onderzoek.