Een uniek concept om in 6 maanden nieuwe ideeën om te zetten in business opportuniteiten

Van idee tot business opportuniteit in 6 maanden

Een idee laten groeien tot een realisatie is de grootste uitdaging voor ondernemers, zowel voor start-ups als voor gevestigde waarden in het bedrijfsleven. Het idee ontwikkelen tot een valabele technologie, met de juiste partner(s) en de nodige financiering, vergt expertise, die niet altijd tot de core business van het bedrijf of de opleiding van de starter hoort. VITO lanceerde in 2016 het unieke concept van co-creatie om dit voor anderen te realiseren in een strak tijdschema van 6 maanden. Remote sensing, sensornetwerken en luchtkwaliteit, organische nevenstromen anders bekeken, kwamen al aan bod. Recent ging het co-creatietraject rond Intelligentie in waternetwerken van start, en in september kan u nog aansluiten voor de start van het co-creatietraject rond digitale warmtenetten. Voor meer info kan u steeds terecht op co-creatie.vito.be.

De uitgangspunten voor de co-creatietrajecten gaan van inspiratie tot nieuwe businessmodellen die bedrijfsprocessen optimaliseren, tot het versterken van de concurrentiepositie of tot het faciliteren van nieuwe soorten van dienstverlening. Het delen van technologische kennis en innovatieve marktinzichten tussen complementaire deelnemers vormt daarbij een belangrijk onderdeel. Bovendien garandeert VITO een maximale Return on Investment, want het co-creatietraject vereist een minimale tijdsinvestering. VITO investeert ook 240 onderzoeksuren van VITO-experten om de technologische en financiële haalbaarheid van de ideeën te toetsen.

KMO’s kunnen bovendien beroep doen op PRODEM-subsidiëring.

Intelligentie in waternetwerken

Op 25 april ging het traject over Intelligentie in waternetwerken van start. VITO werkt hiervoor samen met relevante partners uit de sector zoals DSP Valley, IoTBE, Vlakwa, en Agropolis. Deze partners hebben een belangrijke inbreng in het vinden van de deelnemende bedrijven en het vertegenwoordigen van potentiele eindgebruikers van de ideeën. In dit co-creatietraject brengt VITO complementaire deelnemers samen om intelligente upgrades en business opportuniteiten binnen de waternetwerken te verkennen. 

VITO stelt hiervoor haar expertise ter beschikking in de opbouw en het beheer van monitoringssystemen, het verwerken en visualiseren van grote datastromen, watermanagement op residentiële en industriële sites, het introduceren van adaptieve maatregelen (nature based solutions) en het modelleren van kwantiteit en kwaliteit van (grond)waterstromen. 

Digitale warmtenetten

In dit co-creatietraject, dat start op 21 september, kijken we samen met de deelnemende bedrijven hoe we Vlaanderen kunnen klaarmaken voor slimme warmtenetten en een Internet of Thermal Things. Ondersteunende partners voor dit traject zijn Energyville, Incubathor, POM Oost-Vlaanderen en DSP Valley.

Ook hier zet VITO/Energyville haar expertise en infrastructuur in: processen om tot slimme warmtenetten te komen, business case berekening en scenario-analyse, controleplatformen voor slimme warmtenetten, datacaptatie, data-analyse en datavisualisatie, modellen van gebouwen, energiesystemen, thermische opslag en warmtenetten, testen en valideren van nieuw warmtenetwerk-oplossingen in labo.

Contact:
+32 14 33 57 32