Op vrijdag 1 maart gaf VITO/EnergyVille het startsein voor het 3C-VaCS-project, een gezamenlijk initiatief met TNO en Dechema. Dit project, gericht op de Trilaterale Chemische Regio, heeft als doel om de koers te volgen die is uitgezet door de Europese Green Deal, de verordening voor een nettonulindustrie en het actieplan voor de circulaire economie.

Kick-off van 3C-VaCS

VITO/EnergyVille lanceerde op 1 maart, in samenwerking met TNO en Dechema, het 3C-VaCS onderzoeksproject met een officiële kick-off in Amsterdam. De kick-off bracht belangrijke stakeholders samen, waaronder vertegenwoordigers van de chemische federaties VNCI, VCI en Essenscia, en ambtenaren van regionale overheden, zoals het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Economische Zaken, Industrie, Klimaatbeleid en Energie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, en het Vlaamse Departement Economie, Wetenschap en Innovatie.

Deze bijeenkomst markeerde de officiële start van het 3C-VaCS-project, gericht op het bevorderen van duurzame praktijken in de Trilaterale Chemische Regio. En dat in lijn met de Europese Green Deal, de verordening voor een nettonulindustrie en het actieplan voor de circulaire economie.

De Trilaterale Chemische Regio

Als thuisbasis van Europa’s grootste chemische cluster – verspreid over Vlaanderen, Nederland en Noordrijn-Westfalen – is de Trilaterale Chemische Regio altijd het epicentrum van industrieel concurrentievermogen geweest. Haar kracht ligt in een strategische combinatie van internationale toegang tot fossiele energie en grondstoffen, fijnmazige logistieke netwerken en verticaal geïntegreerde waardeketens. Het 3C-VaCS-project wil de industriële transformatie van deze regio begeleiden met het oog op de komende richtlijnen.

Gezien de complexe en geïntegreerde chemische waardeketen, benadrukt 3C-VaCS de noodzaak van een gezamenlijke, gecoördineerde aanpak en afstemming over de uitrol van energie-infrastructuur in verschillende regio’s. Zo’n eensgezindheid is onmisbaar voor het succes van de beoogde industriële transformatie.  

Projectdoelstellingen

De overkoepelende doelstellingen van het 3C-VaCS-project kunnen worden samengevat in drie kernpunten:  

1. In kaart brengen van industriële activa:  

  • Een uitgebreid overzicht maken van de industriële activa binnen de trilaterale chemische regio.
  • De betekenis ervan binnen bestaande waardeketens beoordelen.  

2. Beoordelen van alternatieve grondstoffen

  • De potentiële impact van alternatieve grondstofopties analyseren.  
  • Verkennen van nieuwe interacties als gevolg van alternatieve koolstofbronnen, waterstof en koolstofarme elektriciteit.  

3. Ontwikkelen van transformatieopties:  

  • Formuleren van transformatieopties voor toekomstige waardeketens.  
  • Het maximaliseren van regionale hulpbronnen en infrastructuur om duurzaamheid te garanderen.  

Verwachte resultaten

Het 3C-VaCS-project wil een uitgebreide kennisbasis opleveren over de huidige staat van waardeketens en industriële productie-infrastructuur in Noordwest-Europa. Er zal speciale aandacht worden besteed aan het evalueren van de beschikbaarheid van koolstofarme elektriciteit en circulaire grondstoffen in heel Europa. Door essentiële vragen te behandelen, wil het onderzoek een strategisch kader bieden voor het behoud van het concurrentievermogen van de industriële productie in de regio.  

Partners

Het 3C-Vacs project wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking met partners VITO/EnergyVille, TNO en Dechema.

Wil je meer weten?

Voor meer informatie en inzichten over het 3C-VaCS-project, kan je contact opnemen met onze expert, Pieter Vingerhoets.

Contact:
+32 14 33 51 03