In de aanloop naar de 28e Conferentie van de Partijen bij het VN-Klimaatverdrag (COP28) in Dubai, blikt VITO/EnergyVille terug op het verhaal van de Africa Climate Summit in Nairobi van 4 tot 6 september 2023. Deze top bracht internationale organisaties, Afrikaanse instellingen, beleidsmakers, belanghebbenden en technische experts samen. Allen met eenzelfde doel voor ogen: Afrika een schonere en welvarendere toekomst bieden.

De Africa Climate Summit vormde een cruciale reactie op de escalerende klimaatuitdagingen waarmee het continent en alle Afrikaanse landen afzonderlijk worden geconfronteerd. De top diende dan ook als een essentieel platform voor het vormgeven van verbintenissen, toezeggingen en uiteindelijk de Nairobi Declaration. Het doel van de top was om het klimaatverhaal te herdefiniëren door middel van gezamenlijke inspanningen en onmiddellijke acties. Dit alles bracht Afrikaanse belanghebbenden samen om innovatieve oplossingen voor te stellen en een blijvende impact te creëren op de klimaatverandering. VITO/EnergyVille was dan ook vereerd om deel uit te maken van deze top en bij te dragen aan de collectieve inspanningen om de dringende klimaatproblemen aan te pakken. 

Dit artikel beschrijft de activiteiten van VITO/EnergyVille op de Africa Climate Summit, en zet de toon voor onze deelname aan COP28. Het artikel richt zich onder meer op het side event van het NDC Support Centre, getiteld “Empowering Africa: Advancing NDCs and Climate Strategies for Energy Transition and Resilient Future”, samen met andere bijdragen aan de top. Voorbeelden hiervan zijn het stimuleren van de groene energierevolutie in Mozambique, het ondersteunen van de lancering van de African School of Regulation (ASR) en de inspanningen om mythes over schone energie in Afrika te ontkrachten.

NDC Support Centre side event

In een van de plenaire zalen van de Africa Climate Summit betraden VITO/EnergyVille en AFREC samen het podium. Ze presenteerden een side event, gericht op het stimuleren van klimaatactie in Afrika. Getiteld “Empowering Africa: Advancing NDCs and Climate Strategies for Energy Transition and Resilient Future”, bracht het evenement een diverse groep invloedrijke figuren samen – waaronder vertegenwoordigers van internationale en Afrikaanse organisaties, beleidsmakers en technische experts. 

Het side event onthulde de resultaten van het African NDC Support Centre – een samenwerkingsverband van AFREC, CO2logic en VITO/EnergyVille, mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van de Vlaamse overheid. Dit initiatief was gericht op het verbeteren van energiegegevens, modelleringscapaciteiten en bestuursstructuren in Afrikaanse landen. Hiermee werd een cruciale stap gezet in het vormgeven van toekomstige energie- en klimaatstrategieën, het vergemakkelijken van de rapportage van Nationally Determined Contributions (NDCs) en het bevorderen van Long-term Low Emissions and Development Strategies (Lt-LEDS)

Het side event richtte zich verder op het stroomlijnen van supranationale NDC-processen, het vergroten van lokale expertise in energiegegevens en -beleid, en het identificeren van gemeenschappelijke financieringsdoelen. Ook werd de nadruk gelegd op de voortdurende inspanningen van VITO/EnergyVille om Afrikaanse ministeries te versterken, lokale uitdagingen aan te pakken en bij te dragen aan klimaatactie. Zo werd op het side event een gezamenlijke aanpak zichtbaar om een duurzame toekomst voor Afrika uit te bouwen. 

VITO/EnergyVille's missie in Mozambique: een groene energierevolutie

VITO/EnergyVille vervulde tijdens de top ook een ondersteunende rol in een rondetafelgesprek georganiseerd door Enabel, samen met het Tony Blair Institute for Global Change en de minister van Land en Milieu van Mozambique. 

Tijdens deze discussie bundelden besluitenvormers uit de Europese Unie, de Verenigde Staten, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, het NDC-partnerschap en Mozambique’s interministeriële taskforce voor energietransitie hun krachten. Samen benadrukten ze het vitale belang van gezamenlijke steun voor de energietransitiestrategie van Mozambique

Een nieuwe school voor energieregulering

Tijdens de Africa Climate Summit nam VITO/EnergyVille ook deel aan de officiële lancering van de African School of Regulation (ASR). Dit instituut – ondersteund door de African Capacity Building Foundation (ACBF) – heeft als missie om de Afrikaanse expertise in energieregulering en -beleid te bevorderen. De school wil zo bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van Agenda 2063 voor duurzame ontwikkeling op het Afrikaanse continent. 

Aan het lanceringsevenement van de ASR namen prominente figuren deel, zoals Herbert Krapa – Staatssecretaris van Energie van de Republiek Ghana, en Ashvin Dayal – Senior Vice President van Power and Climate van de Rockefeller Foundation. De ASR is dan ook niet zomaar een school; het fungeert als een knooppunt voor kennisuitwisseling en training, met een focus op het stimuleren van investeringen in meer toegankelijke, betrouwbare en duurzame energiesystemen

Mythes ontkrachten en de weg effenen voor schone energie

VITO/EnergyVille nam ook deel aan een ontbijtdialoog op het African Energy Transition Platform, georganiseerd door het World Resources Institute (WRI) en de Afrikaanse Unie. De focus van de discussie lag op de lancering van een beleidsnota getiteld ‘A Path Across the Rift’. Deze beleidsnota gaat verder dan het louter belichten van misvattingen; het biedt waardevolle inzichten in de Afrikaanse energietransitie, die essentieel zijn voor beleidsmakers en investeerders. 

Het potentieel van Sub-Saharisch Afrika in de overgang naar schone energie is enorm. Maar mythes over een homogeen Afrikaans continent en een te simplistische kijk op de natuurlijke hupbronnen houden ons tegen. De beleidsnota moet ons wakker schudden en benadrukt de noodzaak van landspecifieke energieplannen op basis van gedetailleerd, lokaal bewijsmateriaal

De weg naar een duurzaam Afrika

Aan het einde van de Africa Climate Summit werd duidelijk dat de weg naar een duurzame, veerkrachtige toekomst voor Afrika wordt gedragen door de gezamenlijke inspanningen van verschillende visionairs en organisaties. Onder hen ook VITO/EnergyVille. 

De top illustreerde de kracht van samenwerking, innovatie en een sterk engagement voor klimaatactie. Of het nu ging om de initiatieven van het African NDC Support Centre, de groene energierevolutie in Mozambique, de lancering van de African School of Regulation, of het ontkrachten van mythes – een krachtig momentum was voelbaar, mede gevormd door de inzet van VITO/EnergyVille. 

Een vooruitblik op COP28

Nu de Africa Climate Summit achter ons ligt, kijken we vooruit naar de COP28 – de 28ste jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Dubai. Onze collega’s van VITO/EnergyVille maken zich klaar om de lessen en ervaringen uit Nairobi voort te zetten. Ze zullen op de COP28 deel uitmaken van een VITO-delegatie voor klimaatdiensten, en betreden op die manier een ander cruciaal platform voor wereldwijde klimaatsamenwerking. 

In deze globale dialoog zal VITO de nadruk leggen op haar Internationale Klimaatdiensten. Deze diensten zijn ontworpen om klimaatgeïnformeerde besluitvorming te ondersteunen, zowel voor het beperken van als het aanpassen aan de klimaatverandering. Met 25 jaar ervaring is VITO immers een betrouwbare partner in klimaatbeleid en internationale klimaatonderhandelingen, die overheden en internationale organisaties ondersteunt bij de implementatie van klimaatmaatregelen. 

Benieuwd naar onze deelname aan COP28? Bekijk hier het gedetailleerd overzicht van de activiteiten en het programma van de VITO-delegatie in Dubai. 

 

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met onze VITO/EnergyVille-experts Maarten Pelgrims en Maarten Lenaerts.

Contact:
+32 14 33 51 86
Contact:
+32 14 33 54 36