Een wereld in transitie

Veel landen worden geconfronteerd met klimaatverandering en met de noodzaak om zich aan te passen aan een wereld in transitie. Volgens het Klimaatverdrag van Parijs zijn ze ook verplicht om zich te houden aan internationale klimaatdoelstellingen en rapporteringssystemen. We weten dat de maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen zeer veel kosten. Bovendien zien we nu al de gevolgen van de klimaatverandering: extreme regenval, overstromingen met dodelijke slachtoffers, aanhoudende droogte, stedelijke hitte-eilandeffecten of toegenomen weersschommelingen. Dit zijn allemaal verschijnselen die klimaatadaptatie noodzakelijk maken.

VITO is al jaren een betrouwbare partner op het vlak van klimaatbeleid en internationale klimaatonderhandelingen. De voorbije 25 jaar hebben we overheden en internationale organisaties ondersteund in hun klimaatacties.

Hoe we kunnen helpen

 • Wij helpen met plannen om de klimaatverandering te beperken en de CO2-uitstoot te verminderen
 • Wij helpen bij het monitoren en kwantificeren van klimaatverandering en de gevolgen ervan in diverse sectoren, zoals energie, landbouw, biodiversiteit, stedelijke ontwikkeling en gezondheid
 • Om een klimaatbestendige samenleving vorm te geven, geven we inzicht in de gevaren van klimaatverandering en de gevolgen ervan, samen met een adaptatieanalyse voor de beleidsvorming op korte en lange termijn
 • Wij helpen met stakeholder engagement via interactieve klimaatportalen, het verzamelen van citizen science data, workshops en transitiearena’s ter ondersteuning van programmamanagement en actieplanning. 
 • Wij helpen beleidskaders te vormen en efficiënte maatregelen voor te stellen
 • We volgen globale trends zoals urbanisatie, bevolkingsgroei, verschuivingen in landgebruik,...
 • In het kader van de klimaatprojecten waarbij VITO betrokken is geweest, kunnen onze diensten helpen bij het mobiliseren van klimaatfinanciering

Ons productaanbod

Onze diensten en oplossingen helpen bij de planning en monitoring van klimaatmitigatie- en adaptatiemaatregelen.

Waarom samenwerken met VITO?

 • Open & coöperatief
 • Geïntegreerd met technologie
 • Talloze demonstraties
 • Research gericht
 • Onafhankelijk
 • Not-for-profit

Projects

NDC support center

Colombia NDC update

Urban Climate Information Platform Niger (U-CLIP)

Climate-health risk management in India (CHARISMA)

Climate Platform for Adaptation in the Agricultural sector in Africa (KLIMPALA)

Climate Information Service for Global Biodiversity

Technical Assistance for Climate-Resilient and Low-Carbon Growth in Ahmedabad, India