Onze expertise en competenties op het vlak van risico-analyses zijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en richten zich op het voorkomen en reduceren van potentiële risico’s verbonden aan de aanwezigheid van chemische stoffen in het milieu en de hieraan gerelateerde gezondheidsaspecten. Met dit doel voor ogen worden modelberekeningen uitgevoerd die de verspreiding van chemische stoffen in het milieu nauwkeurig in kaart brengen en de hieruit afgeleide blootstelling (intern en extern) voor de mens inschatten. Wanneer potentiële risico’s voor de mens worden geïdentificeerd, reiken we innovatieve, klantgerichte oplossingen aan om deze te remediëren.

VITO heeft een ‘Air-Liquid Interface (ALI)’ platform met drie ALI blootstellingsmodules: twee commerciële systemen voor bronchiale studies en één eigen ontwikkeld systeem voor lagere luchtweg studies. De ALI technologie kan gebruikt worden als screening van de gezoendheid na blootstelling aan luchtgedragen partikels/nanopartikels; gebruiksproducten; omgeving/werkplaats chemicaliën; en farmaceutische stoffen

VITO beschikt over de kennis en de unieke infrastructuur die het mogelijk maakt om nauwkeurige en stabiele, droge of vochtige testgasatmosferen te genereren. Alle gegenereerde gasstromen worden geregeld door middel van massaflowregelaars (MFC) die zijn gekalibreerd volgens de primaire normen. Verschillende types VOC's  worden gegenereerd in propere lucht of stikstof met behulp van een capillair doseersysteem. De generatie van anorganische gassen wordt uitgevoerd door gebruik te maken van gecertificeerde gasflessen of zuivere vloeibare oplossingen te gebruiken. Het gasgeneratieplatform is de kerntechnologie van de ringtesten die elk jaar door VITO worden georganiseerd, onder BELAC-accreditation.

VITO is uitgerust voor de analyse van zeer vluchtige-, vluchtige- en semi-vluchtige organische stoffen met GC-MS en GC-FID. Een state of the art  GC labo beschikt over verschillende opties; solvent/thermische desorptie injectoren voor gasinjectie , apolaire en polaire kolommen  en MS/FID detectoren. Actieve of passieve luchtbemonstering kan uitgevoerd worden met algemene of component specifieke adsorbentia  of met inerte canisters. Direct uitleesbare instrumenten zoals monitoren of gas massaspectrometers kunnen ingezet worden voor online monitoring.

Gezondheidspromotie stelt mensen in staat om meer controle te verwerven over hun gezondheid. Dit betekent dat de burger bewuste keuzes moet kunnen maken om zijn gedrag of levenstijl aan te passen. [LN1] VITO bouwt mee aan deze visie: wij werken strategiën uit om deelnemers actief te betrekken bij hun deelname aan onze longitudinale studies. We werken aan een community van gezonde vrijwilligers, wij bieden intensieve terugkoppeling over hun gezondheid terwijl de mensen zelf steeds eigenaar blijven van hun resultaten, in lijn met de GDPR. In dit hele proces hebben we speciale aandacht voor gezondheidsvaardigheid.

VITO ontwikkelt software algoritmes voor nauwkeurige analyse van digitale beelden van het netvlies. Naast computer vision methodes worden de nieuwste data science technieken, zoals artificiële intelligentie, gebruikt om informatie uit retinabeelden te halen. Deze informatie wordt gecombineerd met persoonlijke data om op die manier biomerkers te identificeren voor oog- en chronische ziekten alsook de voortgang van deze ziektes op te volgen. Een toepassing voor de nauwkeurige analyse van het bloedvatenpatroon in het netvlies werd reeds gerealiseerd.

Onze doelstelling is grote inzichten te verwerven door te focussen op de kleine dingen. Onze expertise in het bestuderen van moleculaire profielen - transcriptomics, epigenetics, and metabolomics – brengt de subtiele verschillen tussen gezonde mensen en mensen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van aandoeningen in kaart.

We beschikken over een complementair team met de nodige kennis en ervaring om alle toepassingsgebieden relevant voor populatie onderzoek op een hoog kwalitatieve manier uit te voeren. We zijn expert in oa. studie design, data management, statistische analyses, wetgeving rond privacy, en beschikken over in-house tools om het onderzoek op een effciënte manier uit te voeren.

Nanotechnologie wordt gecombineerd met fysico-chemische principes van biologische herkenning om concepten en prototypes te ontwikkelen voor doelgerichte aanrijking van biomerkers (nucleïnezuren, proteïnen) uit humane stalen en hun verbeterde detectie. Diverse in vitro diagnostische ontwikkelingen kunnen baat hebben bij het multi-disciplinaire expertise binnen VITO voor nanomateriaalkarakterisatie, biofunctionalizatie, moleculaire interactiestudies, en preklinische modellen en testen.