De manier waarop we data verzamelen en verwerken is de afgelopen decennia grondig geëvolueerd. Door de snelle ICT-ontwikkelingen kunnen veel meer en nieuwe soorten gegevens worden gegenereerd. Geavanceerde analyses en kunstmatige intelligentie-technieken veranderen fundamenteel onze manier van dataverwerking, ook in onderzoek.

Data science is meer dan cijfers verzamelen

Data Science is de combinatie van moderne statistiek met geavanceerde ICT-technologieën en doorgedreven domeinkennis. Zo gaan we naar een meer data-gedreven aanpak van onderzoek. Waar een wetenschappelijke aanpak traditioneel vertrekt van inzicht in de fysieke processen, baseert Data Science zich eerst op de data om bruikbare producten of diensten te bouwen.

Onze strategische doelstellingen

Kennisopbouw en -verspreiding

We organiseren opleidingen en stimuleren het uitwisselen van kennis door data science in de dagelijkse projectwerking te brengen.

Data Science voor producten en diensten

We zetten Data Science in als hefboom om onze bestaande expertise te valoriseren.

Data Science in ons onderzoek

We zetten in op een data-gedreven benadering om nieuwe inzichten te verwerven en onze onderzoekscyclus te versnellen.

Data science hub

​Om deze doelen te realiseren, werd de Data Science Hub opgericht die de vijf strategische VITO thema’s (chemie, energie, gezondheid, landgebruik en materialen) verbindt in de lijn van de missie en de strategie van VITO.

Samenwerken met VITO Data Science hub

De VITO Data Science hub kan met steun van VLAIO bestaande subsidie-instrumenten (Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, ICON-projecten, Baekeland-mandaten, …) uw bedrijf ondersteunen bij het toepassen van AI in uw eigen bedrijfsomgeving. 

Lees hier hoe je als bedrijf AI kunt gebruiken

Our team