Data science is meer dan cijfers verzamelen

De manier waarop we data verzamelen en verwerken is de afgelopen decennia grondig geëvolueerd. Door de snelle ICT-ontwikkelingen kunnen veel meer en nieuwe soorten gegevens worden gegenereerd. Geavanceerde analyses en kunstmatige- intelligentie-technieken veranderen fundamenteel onze manier van dataverwerking, ook in onderzoek.

Data science is de combinatie van moderne statistiek met geavanceerde ICT-technologieën en state of the art domeinkennis. Zo gaan we naar een meer datagedreven aanpak van onderzoek. Waar een wetenschappelijke aanpak traditioneel vertrekt van inzicht in de fysieke processen, baseert data science zich eerst op de data om bruikbare producten of diensten te bouwen.

Datagedreven onderzoek faciliteren en stimuleren is de missie van VITO’s Data Science Hub.

Strategische doelstellingen

Kennisopbouw en -verspreiding

We organiseren opleidingen en stimuleren het uitwisselen van kennis.

Data science voor producten en diensten

We zetten data science in als hefboom om onze bestaande expertise te valoriseren.

Data science in ons onderzoek

We zetten in op een datagedreven, multidisciplinaire benadering om nieuwe inzichten te verwerven en onze onderzoekscyclus te versnellen.

Data science hub

VITO’s Data Science Hub realiseert deze doelstellingen in overeenstemming met de missie en strategie van de organisatie. De hub is een verbindende factor tussen de vijf VITO-thema’s (chemie, energie, gezondheid, landgebruik en materialen) en heeft duurzaamheid als leidraad. De Data Science Hub ondersteunt de VITO-onderzoekers bij hun datagerelateerde uitdagingen, gaat samenwerkingen aan met andere onderzoekinstituten en coördineert thema-overschrijdende onderzoeksprojecten, hoofdzakelijk rond persoonlijke data en slimme steden.

Projecten in de kijker

  • VLOCA of “Vlaamse Open City Architectuur”: het project waarin een blauwdruk voor een open data-infrastuctuur voor slimme steden in Vlaanderen ontwikkeld wordt door VITO en imec in opdracht van de Vlaamse overheid. Onderwerpen die al aanbod kwamen zijn mobiliteit (Hoppinpunten), watersensornetwerken en circulaire economie (repair cafés).
     
  • We Are: een initiatief waarin VITO samen met zijn partners een ecosysteem rond burgergedreven databeheer in de gezondheidssector uitwerkt, met solid als basistechnologie.
     
  • AI Vlaanderen: het Vlaams initiatief rond artificiële intelligentie waarin VITO deelneemt aan proof-of-concepts (demonstrators) in de domeinen energie en gezondheid.
     
  • Graafdatabankoplossingen voor transportnetwerken: een doctoraatsonderzoek dat vernieuwende tools ontwerpt voor analyse van transportnetwerken i.e. ruimtelijke netwerken waardoor een substantie (water, auto’s, warmte, informatie,…) zich verplaatst. Vaak zijn deze netwerken uitgerust met sensoren bv. Internet of Water. Het onderzoek richt zich meer algemeen op ruimtelijke netwerken waaraan op diverse plaatsen (knooppunten of segmenten) tijdsreeksen zijn gekoppeld.

Samenwerken met VITO Data Science Hub

Neem contact met ons op voor samenwerking of ondersteuning in data science.

De VITO Data Science Hub kan met steun van bestaande VLAIO-subsidie-instrumenten (onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, ICON-projecten, Baekeland-mandaten, …) uw bedrijf ondersteunen bij het toepassen van AI in uw eigen bedrijfsomgeving. 

Lees hier hoe je als bedrijf AI kunt gebruiken

Ons team