Bij de opslag en verwerking van gegevens, en de toepassing van algoritmes, is het van cruciaal belang om de ethische waarden te waarborgen. Alleen zo kunnen we het vertrouwen in onze systemen en onze organisatie in stand houden.

Beheer van persoonsgegevens

 

Onze persoonlijke data zijn alomtegenwoordig in ons leven en in de samenleving. Als burgers worden we ons meer en meer bewust van het gebruik van die gegevens door derden en het belang ervan. Kenniscentra, universiteiten, overheden en bedrijven hebben gegevens nodig om nieuwe technologieën te ontwikkelen, onderzoek te doen naar evoluties, ziekten, enz.

Toch moeten we altijd de controle houden over onze persoonlijke gegevens. Governance van persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van veel VITO-initiatieven, zoals We Are en de 8 effectiviteitsprincipes voor 'zorgzame technologie'.

Vertrouwenswaardige AI

 

De aankomende EU Artificial Intelligence Act zal de manier waarop AI wordt gecreëerd voorgoed veranderen. Het nastreven van betrouwbare AI by design is de focus van een nieuwe onderzoekslijn bij VITO. Het doel is om de technologie te verbeteren, zodat er garanties kunnen worden gegeven over de prestaties van AI buiten het lab.

Die garanties zijn cruciaal om AI gecertificeerd te krijgen als medisch hulpmiddel, waar het veel toegevoegde waarde kan bieden. We ontwikkelen nieuwe technologie om de prestaties van het model na de invoering voortdurend te monitoren en om de prestaties van het model in de echte wereld beter te voorspellen, rekening houdend met de robuustheid van het model.

Het internationale Vivaldy PENTA-project is een van de eerste projecten waarbij ontsloten, betrouwbare AI centraal staat. Vivaldy richt zich op herverificatie en hervalidatie door het analyseren van in het veld verkregen gebruikers-/gebruiksgegevens, op veranderingen gebaseerde impactanalyse en geïntegreerde virtuele en fysieke tests.