Van satellieten tot drones, van ver in de ruimte tot op Aarde.  VITO Remote Sensing laat je kennis maken met de nieuwste technologieën inzake remote sensing. Vertrekkend vanuit jouw noden ontwikkelen we de juiste sensor en selecteren het gepaste instrument om jouw project in de juiste baan te leiden.

Appelboomgaard

De meerwaarde van precisielandbouw in fruitboomgaarden? Meer en beter fruit verkrijgen, dat is het einddoel van 'Intelligenter Fruit Telen'.

De Belgische aardappelverwerkende industrie is een van de grootste exporteurs van diepvriesaardappelproducten in de wereld voorafgaand aan Nederland, Canada en de Verenigde Staten. Om deze positie veilig te stellen en de industrie te laten groeien, moeten ze de aardappelopbrengsten op een duurzame manier kunnen verhogen.

Het Copernicus-programma van de Europese Commissie biedt gratis en open data over het milieu. Gegevens van de Sentinel-satellieten zijn nu gemakkelijk toegankelijk voor de Belgische gebruiker via het Terrascope-platform. 

Groep AVEVE en VITO zetten drones in om de kwaliteit van graanvariëteiten te evalueren. De landbouwer krijgt zo de meest optimale rassen voor zijn veld.

Naast offshore windenergie zijn er binnen de sector van de blue energy heel wat ontwikkelingen op het vlak van golf- en getijdenenergie. Verschillende Vlaamse bedrijven spelen een prominente rol in deze groeisector en in de wetenschappelijke wereld is er heel wat basiskennis beschikbaar. Daarom ging in 2019 het project "Blue Accelerator" van start, met een trekkersrol voor Fabriek voor de Toekomst Blue Energy.