Verschillende soorten aardobservatiegegevens en klimaatindicatoren verzamelen, combineren en analyseren om de drivers van en de gevolgen van klimaatverandering te bepalen

+32 14 33 68 27

Wat we doen

Onze planeet en de gevolgen van klimaatverandering begrijpen is van cruciaal belang. Daarom zijn nauwkeurige en betrouwbare gegevens nodig. Historische tijdreeksen van data helpen ons veranderingen in de tijd te analyseren.

Satellietgegevens hebben een groot bereik en zijn multi-temporeel en multi-spectraal. Zij geven data en informatie over klimaatverandering voor uitgestrekte gebieden. Dit helpt ons het klimaatsysteem beter te begrijpen.

Ze helpen ons ook de effecten van klimaatverandering op ecosystemen beter te bestuderen en te voorspellen. En de doeltreffendheid van de adaptatiemaatregelen te controleren.

We gebruiken remote sensing om de effecten van klimaatverandering te monitoren: zoals veranderingen in bodembedekking en landgebruik. Deze effecten kunnen gemonitord worden op wereldschaal, met behulp van satellietbeelden met een lage ruimtelijke resolutie maar met een dagelijkse wereldwijde dekking. En op lokale schaal. Bijvoorbeeld om de impact van extreem weer op de landbouw in kaart te brengen.

VITO Remote Sensing heeft meer dan 20 jaar ervaring in de productie en analyse van wereldwijde tijdreeksen van satellietdata.

Lopende projecten

De Copernicus dienst voor klimaatverandering (C3S) 

De C3S-serviceportal combineert klimaatwaarnemingen met de nieuwste wetenschappelijke methoden om zo kwalitatieve informatie te ontwikkelen over de vroegere, huidige en toekomstige stand van het klimaat in Europa en wereldwijd. In de Copernicus Climate Change Service is VITO Remote Sensing, samen met de consortiumpartners, verantwoordelijk voor het leveren van lange-termijnreeksen van wereldwijde gegevens over drie essentiële klimaatvariabelen (ECV's) aan de Climate Data Store (CDS). Deze ECV's zijn: Leaf Area Index (LAI), de fractie van geabsorbeerde fotosynthetisch actieve straling (fAPAR) en oppervlakte albedo. De Climate Data Records (CDR's) bestrijken een periode van meer dan 35 jaar, die loopt van 1981 tot nu. Via het C3S-onlineportaal hebben gebruikers toegang tot informatie die helpt bij het monitoren en voorspellen van klimaatverandering. En zal helpen bij het nemen van adaptatie- en mitigatiemaatregelen.

 

Lees onze blog posts

Bezoek de website

Landcover mapping

Timely and accurate landcover maps are a crucial input for climate modelling. VITO remote sensing is the lead of two major projects in this domain.

Copernicus global land:

ESA Worldcover

Global Drought Monitoring

The global satellite-based ASIS provides easy-to-interpret information on the status of crops and pastures worldwide for non-experts in remote sensing. It supports FAOs global food supply and demand monitoring work within GIEWS.

Global Crop type monitoring

The when, where and how crops are grown is crucial information to monitor impact on and change of the global agriculture. VITO remote sensing is developing a open source toolbox that allows end users to create seasonal field level crop type maps at global extent. 

Climate Smart Agriculture

VITO remote sensing is involved in screening climate measures for arable farmers.

https://remotesensing.vito.be/case/klimrek-project

Weather impact on agriculture

Weather & agricultural insurance