In het kader van Brussels Airport’s Strategic Vision 2040 wil de Brussels Airport Company (BAC) een realistisch beeld krijgen van de uitstoot van ultrafijn stof (UFP) bij het opstijgen en landen van vliegtuigen. Het is een onderzoek waar VITO op vraag van BAC haar expertise voor inzet.

Ultrafijn stof (UFP) zijn de deeltjes in de lucht die kleiner zijn dan 0,1 micrometer. Ieder deeltje is 10.000 keer kleiner dan een millimeter en niet eens met het oog zichtbaar. UFP is dus veel kleiner dan het fijn stof waar we het bij uitstoot meestal over hebben. Momenteel is er nog geen specifieke internationale norm voor de toegelaten uitstoot van UFP door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vastgelegd.

VITO heeft in 2015, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, al een eerste studie uitgevoerd in de omgeving van de luchthaven en de verspreiding van de UFP in kaart gebracht.

In 2018 werden op vraag van BAC gedurende twee perioden permanent op acht verschillende meetpunten op en rond de luchthaven metingen uitgevoerd. Via deze metingen willen de onderzoekers beter inzicht krijgen in de dynamiek van UFP-concentraties op verschillende locaties in de omgeving van de luchthaven. Daarom werden de metingen enerzijds in de zomerperiode (juni-september 2018) en anderzijds in de winterperiode (november 2018-januari 2019) uitgevoerd. Het vliegverkeer en de weersomstandigheden zijn in beide periodes totaal verschillend.

De resultaten van deze metingen zullen in 2019 gelinkt worden met de vliegbewegingen die Skeyes (het vroegere Belgocontrol) bijhoudt. Op die manier kunnen UFP-concentratieprofielen en andere parameters – zoals vliegtuigtypes – aan elkaar gelinkt worden.