Europees project wil watervoorraden in landbouwgebied beter beschermen

Op 13 juni vond in Gent de Kickoff meeting van WATERPROTECT plaats. Dit Europese onderzoeks- en innovatieproject wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en invoering van nieuwe landbouwmethoden die moeten bijdragen aan een betere waterkwaliteit in gebieden waar de waterkwaliteit nu sterk onder druk staat door bemesting en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. VITO is de trekkende partij van dit project dat mede-gefinancierd wordt met fondsen uit het ‘Horizon 2020 Onderzoeks- en Innovatieprogramma’ van de Europese Commissie.

Om dit te realiseren zet VITO samen met haar Europese partners (waaronder de Vlaamse partners ILVO, Inagro, VMW, De Watergroep) zogenaamde ‘action labs’ op in zeven landen. Het gaat concreet om de Bollaertbeek (België), Wexford County (Ierland), Llobregat (Spanje), Jebjerg (Denemarken), Gowiecina (Polen), Val Tidone (Italië), Maramures (Roemenië). Hoewel de landbouw en de plaatselijke uitdagingen verschillen per action lab, kampen alle zeven met de vervuiling van de drinkwatervoorraden met nutriënten en of pesticiden.  

Tijdens dit project dat drie jaar duurt zal men met een multi-actorbenadering ervaren welke mogelijkheden er bestaan om de waterkwaliteit in de actionlabs te verbeteren. Zo bestudeert men nieuwe ‘governance modellen’ (beleids- en toezichtsmethoden) en wil men de landbouwers meer betrekken bij de monitoring en de verbetering van de waterkwaliteit. Tegelijk wil men nieuwe landbouwmethoden promoten en invoeren. 

Op basis van de behaalde resultaten en bevindingen zal er dan uitvoerig advies gegeven worden aan zowel de Europese en nationale beleidsniveau’s maar ook alle andere relevante partijen worden hier uitvoerig over geïnformeerd. 

Tevens zal de WATERPROTECT reporting tool die door VITO ontwikkeld werd, gebruikt worden om, niet alleen in het Belgische, maar ook in het Italiaanse en Roemeense actionlab de waterkwaliteit beter in kaart te brengen en te verbeteren.

Contact:
+32 14 33 51 42