Video: warmtenetten

Energie is veel meer dan elektriciteit alleen. We gebruiken bijvoorbeeld 75% van onze energie om warmte te produceren. Dat doen we vaak met fossiele brandstoffen, zoals aardgas of olie. Maar zo ontstaan CO2 en broeikasgassen. En die leiden dan weer tot de verandering van ons klimaat. VITO gaat op zoek naar energiebronnen om warmte lokaal bij ons te maken. Bijvoorbeeld door zon, wind of water te gebruiken. Of er worden plekken gezocht waar warmte geproduceerd wordt en waar er te veel is. Bijvoorbeeld een fabriek. En om de warmte van die fabriek naar huizen te brengen kunnen er warmtenetten gebouwd worden. In deze video is te zien waar we warmte te veel hebben en waar we die kunnen gebruiken. Daar kunnen warmtenetten tussen komen zodat onze warmte veel duurzamer wordt.

Meer info over warmtenetten

Digitale warmtenetten, wat bedoel je met digitaal?

Warmtenetten zijn in een deel van de oplossing voor ons energievraagstuk. Maar als we die warmtenetten zo doeltreffend mogelijk willen maken, dan moeten ook die digitaal worden.

Warmtenetten kunnen ook koudenetten zijn

Wie ‘warmtenet’ zegt, denkt niet meteen aan een ‘koudenet’. Nochtans kunnen warmtenetten er ook voor zorgen dat huizen en bedrijven in de zomer afgekoeld worden.

Een centrale verwarming voor de hele stad

Antwerpen, een grootstad, wil tegen 2050 meer dan 11.500 huizen en appartementen verwarmen via warmtenetten. Dat is een ambitieus plan…

Filmpjes

Nederlands - 3’23’

Korte introductie over de manier waarop warmtenetten werken.

Nederlands - 55’12’’

Een diepgaande webinar over zin en onzin van warmtenetten

Nederlands en Engels ondertiteld. - 2’51’’

Uitleg over werking warmtenetwerk Antwerpen-Noord

Krantenknipsels