Onze hele maatschappij – en ook ons eigen leven – is afhankelijk van energie. Een continue beschikbaarheid van energie is dan ook levensnoodzakelijk. Dat is meer en meer een punt van bezorgdheid. Niet alleen omdat we te veel rekenen op fossiele energie, die niet onuitputtelijk is maar ook zeer belastend voor het milieu, maar ook omdat we er ons steeds meer bewust van zijn dat we voor onze energiebevoorrading niet afhankelijk mogen zijn van derden. Wist je dat drievierden van de energie die wij gebruiken naar een of andere vorm van warmte gaat? Precies daarom is het cruciaal dat we op zoek gaan naar andere manieren van warmtevoorziening. Via warmtenetten bijvoorbeeld.

Video: warmtenetten

Teksten

Digitale warmtenetten, wat bedoel je met digitaal?

Warmtenetten zijn in een deel van de oplossing voor ons energievraagstuk. Maar als we die warmtenetten zo doeltreffend mogelijk willen maken, dan moeten ook die digitaal worden.

Warmtenetten kunnen ook koudenetten zijn

Wie ‘warmtenet’ zegt, denkt niet meteen aan een ‘koudenet’. Nochtans kunnen warmtenetten er ook voor zorgen dat huizen en bedrijven in de zomer afgekoeld worden.

Een centrale verwarming voor de hele stad

Antwerpen, een grootstad, wil tegen 2050 meer dan 11.500 huizen en appartementen verwarmen via warmtenetten. Dat is een ambitieus plan…

Filmpjes

Nederlands - 3’23’

Korte introductie over de manier waarop warmtenetten werken.

Nederlands - 55’12’’

Een diepgaande webinar over zin en onzin van warmtenetten

Nederlands en Engels ondertiteld. - 2’51’’

Uitleg over werking warmtenetwerk Antwerpen-Noord

Krantenknipsels