Traditioneel zijn er twee manieren om energie te stockeren: in batterijen of in condensatoren. De nieuwe ‘ultracap’-technologie, die VITO helpt te ontwikkelen, combineert het beste van de twee: ze biedt de energieopslag van een batterij en de levensduur van een condensator.

Batterijen en condensatoren hebben elk hun voor- en nadelen. Een condensator kan minder energie opslaan dan een batterij, maar het vermogen is groter en de levensduur is veel langer. Condensatoren zijn daardoor prima geschikt om heel frequent korte tripjes te doen, bijvoorbeeld met hybride stadsbussen. Telkens als de bus optrekt en afremt, wordt de energie ontladen en weer opgeladen. Een condensator kan die cyclus ongeveer een miljoen keer volhouden. Een batterij kan meer energie opslaan, maar gaat hooguit vijfduizend laadcycli mee. Het KIC-project HYDEALIST wil de voordelen van beide systemen samenbrengen.

Meer energie, langere levensduur

“HYDEALIST is geïnspireerd door het Franse bedrijf NAWA Technologies. Het is erin geslaagd om ultracaps te bouwen die driemaal meer energie kunnen stockeren dan de klassieke versies, zonder aan de levensduur te raken”, vertelt batterijonderzoeker Peter Coenen van VITO. “Ultracaps zijn ideaal voor automated guided vehicles (AGV’s), dat zijn voertuigjes zonder bestuurder die bijvoorbeeld onderdelen kunnen halen in een magazijn. Klassieke batterijen voor AGV’s moeten om de twee à drie jaar vervangen worden. De nieuwe compacte ultracaps kunnen makkelijk tien jaar meegaan.”

Wat doet VITO?

Binnen HYDEALIST staat VITO in voor de integratie van de ultracaps in de AGV’s. Net als batterijen worden de ultracaps in een pakketje samengebracht. Een energiemanagementsysteem beheert de werking van de caps en laat weten wanneer ze (bijna) leeg zijn. “Het project loopt over drie jaar. Tegen eind 2019 moeten er prototypes van ultracaps voor AGV-voertuigen beschikbaar zijn”, weet Peter Coenen. “Er is ook al een commercieel plan om ze in vorkliften te gebruiken. Op termijn zijn er nog veel meer toepassingen denkbaar. De nieuwe ultracaps dichten de kloof tussen klassieke condensatoren en batterijen.”