Ons magazine VITO vision brengt uitgebreide expertartikels waarin innovatieve projecten toegelicht worden, vaak samen met de klant of projectpartner(s) aan het woord. Hieronder de online versie van het magazine.

VITO Vision mei 2023

Coverstory: Jessa Ziekenhuis slaat pad in naar duurzame energieneutraliteit

Van meer dan vijftig procent hernieuwbare energie in 2031 naar een volledig zelfvoorzienende energie-huishouding in 2050. Dat is de ambitie van het Jessa ziekenhuis op haar toekomstige eenheidscampus in Hasselt, waar drie bestaande zorgcampussen en een logistieke campus worden gecentraliseerd. Voor de inrichting van de energievoorziening werd een beroep gedaan op VITO/EnergyVille, dat tot de slotsom kwam van een warmte- en koudenetwerk gebaseerd op geothermie. Zo helpt VITO/EnergyVille zorginstellingen bij hun duurzaamheidstransitie. Ze kunnen er behalve rond energie overigens ook terecht voor advies rond waterbeheer.

Wij gingen langs bij het Jessa Ziekenhuis, bekijk het videoverslag hieronder.

Arrow

Alle artikels in de VITO Vision van mei 2023

Stadsgroen kan verkoeling brengen in ondraaglijk heet Niamey

De Nigerese hoofdstad Niamey is een van de warmste steden op aarde. Stadsgroen kan helpen om er de hittestress, die door de klimaatopwarming steeds erger wordt, te verlichten. Samen met lokale partners én met vrijwilligers brengt VITO het milderende effect in kaart van vele duizenden stadsbomen op het opwarmende klimaat van de stad, die de komende decennia trouwens explosief zal groeien.

Europese innovatie- en testomgeving voor membraantechnologie

Innovatieve membraantechnologie op maat van de industriële klant. Daar wil het Europese INNOMEM-project mee voor zorgen. Een dertigtal bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen werkt erin samen rond de verbetering en opschaling van concrete membraantechnologieën, toegespitst op specifieke noden van de industrie. Voor een van deze ‘showcases’, namelijk geoptimaliseerde membranen voor afvalwaterzuivering, is VITO verantwoordelijk samen met het Deense bedrijf Liqtech.

Platform voor inhalatietesten verkleint nood aan dierproeven

Voor het testen (veiligheid en/of doeltreffendheid) van medicijnen en andere chemische stoffen wordt nog heel vaak een beroep gedaan op dierproeven. Alternatieve methoden kunnen de nood daaraan verminderen, bijvoorbeeld doordat ze gebaseerd zijn op gekweekte menselijke cellen (in vitro). VITO ontwikkelde een testplatform specifiek bedoeld voor stoffen die ingeademd worden. Samen met het Rega Instituut van KU Leuven werd het platform gebruikt om te onderzoeken of het coronamedicijn remdesivir ook via de luchtwegen toegediend kan worden.

Digitale ondersteuning van de hersteleconomie

Gaat een huishoudapparaat stuk, dan volgt meestal een ritje naar het containerpark. Deze ‘wegwerpeconomie’ heeft echter een zware milieu-impact. Steeds meer mensen willen hun toestellen daarom graag kunnen of laten herstellen, maar allerhande obstakels bemoeilijken dit vooralsnog. Een digitale infrastructuur kan hen helpen die te overwinnen. De aanzet tot zo’n infrastructuur werd onderzocht in het pas afgelopen Sharepair-project. Daarin ontwikkelde VITO, samen met de partners, online tools die herstelling stimuleren en faciliteren.

Een routekaart voor de decarbonisatie van de energie-intensieve industrie

Hoe kunnen industrieën in de Europese Unie zoals de  staal- en chemiesector, cementfabrieken en olieraf- finaderijen de komende jaren en decennia hun CO2-uitstoot verminderen naar netto-nul? Zullen ze een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de tussentijdse Europese klimaatdoelstellingen in 2030 (55 procent minder broeikasgassen) en de finale horizon van klimaatneutraliteit in 2050? En hoe kunnen ze dit doen? Dit soort vragen krijgt straks een antwoord dankzij het AIDRES-project (Advancing industrial decarbonization by assessing the future use of renewable energies in industrial processes). Mede door haar rijke ervaring met geografische energiestudies kreeg VITO/EnergyVille de leiding over dit initiatief.

‘Geo-intelligence’ brengt people, planet en profit in evenwicht

‘Samen evolueren we naar een duurzame maatschappij’, luidt het vaste motto van VITO. Maar hoe doen we dat juist? En wie is ‘we’ eigenlijk? Bij VITO Remote Sensing rijpte de afgelopen jaren een nieuwe visie op de duurzaamheidstransitie. ‘Data-driven’ is daarin een kernbegrip – of ‘geo-intelligence’, om de nadruk op remote sensing-data te leggen. In de visie worden data en een gepast gebruik ervan stevig ingebed in het socio-economische weefsel. Dit gebeurt met de uitbouw van een nieuwe structuur, een heuse geo-intelligencehub. VITO kan dat niet alleen, maar neemt nu wel de handschoen op. Want de tijd is rijp: de data en de technologie zijn beschikbaar.

VITO’er in de kijker: Hilde Vandecruys

De sterke voeling met duurzaamheid en milieu bracht Hilde Vandecruys (43) in 2018 bij VITO. Hoewel ze niet rechtstreeks op deze thema’s werkt, draagt ze vanuit de ICT-afdeling wel elke dag bij aan een optimale werkomgeving voor onderzoek en activiteiten daarrond. ‘Uiteindelijk delen we met onze wetenschappers en onderzoekers als ondersteunende dienst hetzelfde doel.’ Naast dat inhoudelijke aspect waardeert Vandecruys het vele sociale contact tijdens haar werk, de afwisseling, de inspraak en de mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen en je loopbaan mee te bepalen. Het maakt van VITO ook voor ICT’ers een boeiende en aangename werkgever. ‘Ze zijn zeer welkom. We hebben momenteel meerdere vacatures openstaan.’

B4PLASTICS winnaar van Cleantech Hero Materialen 2022

De biodegradeerbare polyamides en polyesters van B4Plastics komen tegemoet aan een reëel duurzaamheidsvraagstuk. Deze innovatieve en schone technologie heeft een grote potentiële impact in Vlaanderen en daarbuiten. De jury kon de doorgedreven engineering van materialen op moleculair niveau erg waarderen.

Archief

Benieuwd naar vorige edities van ons magazine VITO Vision?