Procesintensificatie gaat verder dan louter efficiëntieverhoging in bestaande productieprocessen en omvat concepten die streven naar productiviteitsverhoging en een duurzame scheiding, met behoud of verbetering van selectiviteit en productkwaliteit. VITO past hier membraantechnologie toe voor de directe koppeling met chemische of biologische conversieprocessen en als alternatief voor energieverslindende destillatietechnieken.

Publicaties

Shortcut applications of the Hansen Solubility Parameter for Organic Solvent Nanofiltration
Year: 
2018
Journal: 
JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE
Saiz, CA; Darvishmanesh, S; Buekenhoudt, A; Van der Bruggen, B

Pages