Lokale gemeenschappen en steden spelen een cruciale rol in de transitie naar een koolstofvrije toekomst. Tegen 2050 zal de helft van de huidige huizenmarkt in Europa nog steeds in gebruik zijn. Daarom is het optimaliseren van de energieprestaties van die gebouwen een topprioriteit geworden. VITO/EnergyVille ondersteunt u in deze energietransitie, ongeacht of u een publieke of private speler bent. Onze technologische oplossingen worden al toegepast in ruim 55 stedelijke testgebieden, verspreid over Europa.

Urban Energy Pathfinder

Energieplanning van gebouw tot regio

Kunnen we de voetafdruk van onze bebouwde omgeving verkleinen? Alleen als lokale wijken ook hun eigen energie opwekken, opslaan, distribueren en verbruiken. Maar welke energie-efficiënte maatregelen op het gebied van zon, wind, warmte en biomassa zijn noodzakelijk om de uitstoot van broeikasgassen door gebouwen, straten, wijken of steden te verminderen? En welke investeringen leveren het grootste rendement op?

Duurzame straten, wijken en steden

Deze kunnen in kaart worden gebracht met behulp van de Urban Energy Pathfinder, ontwikkeld door VITO/EnergyVille. Urban Energy Pathfinder is een tool die berekent welke mix van maatregelen het meest doeltreffend is om ervoor te zorgen dat energie duurzaam wordt gebruikt binnen een gebouw, straat, wijk of stad. De tool onderzoekt de energiebesparingen samen met de vermindering van de CO2-uitstoot en de kosten voor elk scenario. Muur-, dak- en raamisolatie, zonnepanelen, warmtepompen, oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, warmtenetwerken – het is allemaal mogelijk.

Met de Urban Energy Pathfinder identificeert u voor elke zone of gebouw:

 • Huidige graad van energie-efficiëntie en duurzame energie 
 • Potentiële collectieve renovatiescenario's
 • Mogelijkheden voor de productie van hernieuwbare energie en voor het gebruik van warmtenetwerken
 • Voorspelde restvraag naar energie
 • Alle kosten en baten van elke maatregel

De voordelen van de Urban Energy Pathfinder

Ondersteunt investeringsbeslissingen om een verkleinde CO2-voetafdruk te bewerkstelligen
Definieert een mix van energiemaatregelen, zoals de renovatie van gebouwen en de lokale productie van hernieuwbare energie
Berekent de financiële, energie- en milieueffecten van elke maatregel

Voor wie?

 • Stedenbouwkundigen
 • Projectontwikkelaars
 • Nutsbedrijven
 • Energieleveranciers
 • Netwerkdistributeurs
 • Adviesbureaus
 • Investeerders en financiers
 • Steden en gemeenten
 • Regionale, nationale en Europese overheden en overheidsorganisaties

Gebruiksklaar

De Urban Energy Pathfinder is door verschillende gebruikers getest en elke test maakt de tool nog beter. Eind 2019 hebben we een interface en een front-end ontwikkeld om de tool nog gebruiksvriendelijker te maken dan voorheen. Dit betekent dat de Urban Energy Pathfinder nu klaar is om te worden ingezet als een dienst voor nutsbedrijven, energieleveranciers en netwerkdistributeurs.