Om de transitie naar een duurzame samenleving te maken, richt VITO zich op de jeugd. Ze wil jongeren bewust maken van het potentieel van geothermie. Schoolgroepen bezoeken regelmatig de Balmatt-site. In 2016 kwamen er ruim 1300 leerlingen een kijkje nemen, in 2017 waren dat er al 1800. In datzelfde jaar werkten 17 Antwerpse en Limburgse scholen aan STEM-projecten over diepe geothermie.

STEM

Rond de geothermiecentrale in Mol bouwde VITO een interessant educatief project uit. In 2017 liep er een scholenproject, waarbij leerlingen uit secundair onderwijs tijdens belevingsdagen een schaalmodel maakten van de Kempense ondergrond. Ze ontwierpen ook een visualisatie van een warmtenet in Mol en Geel, speelden een educatieve videogame en bouwden maquettes. Het scholenproject kreeg steun van de Vlaamse overheid, die jongeren wil warm maken voor STEM-vakken.

Ook in het nieuwe schooljaar 2017-2018 zijn er opnieuw klasbezoeken mogelijk met de focus op het gebruik van geothermie voor warmtenetten.

Musical

In 2016 maakten jongeren onder impuls van VITO de science fiction-musical ontSTEMd over geothermie in 2030. Ze leerden zo op een ludieke en creatieve manier bij over geothermie, warmtenetten en duurzame warmte. Met de musical kaapte VITO de Eos-publieksprijs voor wetenschapscommunicatie weg.