+32 14 33 56 51

De chemiesector krijgt te maken met tal van uitdagingen rond de verlaging van zijn milieu-impact, die het resultaat is van syntheseprocessen bij de productie van geneesmiddelen, basischemicaliën, kunststoffen, voeding en drank, enz.

Uitgaande van het potentieel om  een netto-nuluitstoot te bereiken via het gebruik van hernieuwbare elektriciteit, geloven wij erin dat de toepassing van elektrochemische alternatieven een veelbelovende oplossing is voor de duurzame productie van een breed scala aan chemicaliën en brandstoffen

Dankzij constante innovatie zijn elektrochemische systemen, die op een gecontroleerde manier een verscheidenheid aan reacties uitvoeren, almaar beter inzetbaar om chemische verbindingen duurzaam te synthetiseren

Als complementaire partner bij uw R&D-activiteiten en business development  effent VITO het pad voor de invoering van elektrochemische synthese in uw bedrijf.

State-of-the-art elektrochemische infrastructuur 

 • Met gespecialiseerde apparatuur en geavanceerde laboratoria voor elektrochemie R&D
 • Infrastructuur voor materiaalanalyse (morfologie, structuur, samenstelling …)
 • Synthese van metalen (gelegeerde) elektrokatalysatoren via een breed scala aan benaderingen en snelle screening voor de selectie van het optimale elektrokatalysator/elektrodesysteem
 • VITOCORE®-elektrodeproductie op maat voor testen op laboratorium- en pilootschaal (10 cm² monsters - 1m²), op basis van geactiveerde koolstof, elektrokatalysatoren en/of een metalen drager
 • De mogelijkheid om elektrochemische prestaties te evalueren; (stroomdichtheid, faraday-efficiëntie en levensduur van de katalysator met H- en stroomcelopstellingen, aangesloten op productanalyseapparatuur
 • Hulp bij het uitwerken van kW-pilootprogramma's en bij het testen van hardware
 • Toegang tot pilootinstallaties, die verschillende waardeketens kunnen bedienen

Hoe elektrochemische routes ontwikkelen die technisch haalbaar en economisch rendabel zijn?

VITO hanteert een gefaseerde aanpak:

 • Conceptualisering van nieuwe ideeën, ondersteund door patentontwerp en FTO-analyse
 • Onderzoek naar de innovatiegraad in een waardeketenbenadering en brede context van duurzaamheidsprogramma's, naast waardescreening, op economisch en milieuvlak
 • Fundamenteel onderzoek en proof-of-conceptstudies, waarbij de KPI-doelstellingen, het bepalen van go/no go’s en risicobeheersing in het R&D-traject worden uitgewerkt door techno-economische beoordelingen, reeds bij een laag TRL, al dan niet geïntegreerd met een beoordeling van de levenscyclus
 • Uitwerking van de valorisatietrajecten met de betrokken stakeholders (technologie- en componentenleveranciers, integrators …)
 • Testen van membraanelektrode assemblages en verdere ontwikkeling op stroomcel-/stackniveau (elektrode groottebereik van 10 cm² tot m²), systeemintegratie en demonstratie op pilootschaal (50 kW-bereik), op weg naar industrialisatie en commercialisering. De initiële technisch-economische haalbaarheidsstudie wordt gevalideerd gedurende het hele O&O-traject, met een toenemend TRL