Die is zich daar ten zeerste van bewust. Bouw- en bouwmaterialenbedrijven staan steeds meer op de frontlijn om de duurzaamheid en de lage ecologische voetafdruk van hun materialen en activiteiten te claimen.

Sommige bedrijven promoten zichzelf nu al met duurzaam ondernemen als kwaliteitslabel. Ze maken duidelijk dat ze alleen nog maar hergebruikte, gerecycleerde of hernieuwbare bouwmaterialen willen gebruiken en dat ze met hun bedrijfsactiviteiten streven naar een geringe milieu-impact. Bovendien hoeven bedrijven niet altijd alle werk alleen te doen. Zo is er in de Kempen een project rond co-creatie van circulaire bedrijfsmodellen, specifiek voor de bouwsector.

Zeker bij renovaties is er nog veel ruimte voor verbetering. VITO/EnergyVille speelt daarop in door tools te ontwikkelen die beter dan ooit de impact van bepaalde ingrepen berekenen. Dat kan op gemeentelijk niveau zijn waarbij de gemeente toegang krijgt tot een platform dat zicht geeft op de duurzaamheid van de woningen in die gemeente, maar er zijn ook tools gefinaliseerd die de duurzaamheid van afzonderlijke renovatieprojecten berekenen en aangeven welke opties de beste zijn. Daarbij krijgt de eigenaar van dat gebouw zelfs kosteloos een beeld van de meest geschikte verbeteringen aan de woning.

VITO heeft mee projecten ontwikkeld waarin niet alleen de ecologische voetafdruk van de afzonderlijke bouwmaterialen in kaart worden gebracht, maar zij is er ook in geslaagd om een systeem te ontwikkelen waardoor we de ecologische voetafdruk van een volledig kunnen berekenen en waarbij zelfs rekening wordt gehouden met de interacties tussen de verschillende bouwmaterialen.

+32 14 33 58 51
+32 14 33 59 72