Op vrijdag 31 maart 2023 heeft de Vlaamse regering de verlenging van de bestaande opsporingsvergunning voor diepe geothermie of aardwarmte goedgekeurd. VITO kreeg de opsporingsvergunning in 2018 voor een termijn van vijf jaar. Omdat we nog bijkomende opsporingsactiviteiten willen uitvoeren, is nu een verlenging van nog eens 5 jaar goedgekeurd. Het gebied waar VITO opsporingen mag uitvoeren, bevindt zich onder de Balmatt-site in de regio Mol-Dessel. Bedoeling is de voorraad aardwarmte beter in kaart te brengen en een beter zicht te krijgen op de oorzaken en de mogelijke gevolgen van bevingen die met het winnen van de aardwarmte gepaard gaan.

Vlaams minister voor Omgeving, Zuhal Demir: “Door de verlenging van de vergunning kan VITO de komende vijf jaar verdere opsporingsactiviteiten uitvoeren. Bedoeling is de voorraad aardwarmte beter in kaart te brengen en een zicht te krijgen op de factoren die een rol spelen bij aardbevingen. Alle bijkomende kennis die VITO op de Balmatt-site vergaart, is bovendien erg waardevol voor toekomstige geothermieprojecten in Vlaanderen.”

Een door de Vlaamse regering verleende opsporingsvergunning voor aardwarmte geeft aan de houder het exclusieve recht om in het vergunde gebied in de diepe ondergrond (dieper dan 500 meter) na te gaan of er winbare aardwarmte aanwezig is. In dit geval is dat onder de Balmatt-site in de regio Mol-Dessel. Indien deze opsporingsfase succesvolle resultaten oplevert, kan eventueel warmte uit de aarde gewonnen worden.

Daarvoor is een winningsvergunning nodig. Om zo’n vergunning te krijgen moet de uitbater een onderbouwd winningsplan kunnen voorleggen dat, gebaseerd op de bevindingen uit de opsporingsfase, aangeeft hoeveel warmte op welke manier gewonnen kan worden.

Onverwachte uitdagingen

VITO heeft tijdens de opsporingsfase echter vertraging opgelopen omdat zich een aantal onverwachte uitdagingen voordeden. Het ging enerzijds om boringen die, voor het eerst in Vlaanderen, tot meer dan vier kilometer diep reikten en waarbij op onverwachte geologische zaken werd gebotst. Anderzijds werden enkele lichte aardbevingen vastgesteld tijdens het testen van de aardwarmtecentrale.

De centrale moest twee keer worden stilgelegd om grondig te onderzoeken wat er was gebeurd en technische aanpassingen door te voeren om verdere operatie zo veilig mogelijk te laten verlopen. Deze vertraging heeft ertoe geleid dat nog niet alle informatie, nodig om een winningsplan op te stellen, verzameld kon worden voor het aflopen van de eerste vergunning.

Door de verlenging van de vergunning kan VITO de komende vijf jaar verdere opsporingsactiviteiten uitvoeren. Bedoeling is de voorraad aardwarmte beter in kaart te brengen en een beter zicht te krijgen op de oorzaken en de mogelijke gevolgen van bevingen die met het winnen van de aardwarmte gepaard gaan.

Contact:
+32 14 33 56 38