Vlaams ministers Hilde Crevits en Zuhal Demir, bedrijfsorganisaties, het middenveld en de kenniswereld nemen samen actie om van Vlaanderen een regio zonder afval te maken en extra initiatieven te nemen op vlak van circulaire economie. VITO herbevestigde tijdens de Circular State Of The Union haar engagement om de transitie naar een circulaire economie in Vlaanderen te ondersteunen met onderzoek en wetenschappelijke expertise.  

Op 25 april 2022 kwamen in Brussel 560 deelnemers samen voor de Vlaamse ‘Circular State of The Union 2022’. Minister Hilde Crevits zette er de lijnen uit voor de circulaire toekomst van Vlaanderen en riep daarbij op om een versnelling hoger te schakelen in de ambitie om een circulaire economie in Vlaanderen te realiseren tegen 2050: 

“Vlaanderen zet alles op alles om de circulaire economie een boost te geven. De afhankelijkheid van grondstoffen en materialen is brandend actueel. Het toont het belang van een circulaire economie, waarbij we eigen gebruikte materialen of afval terug omzetten naar nieuwe materialen. Denk aan het maken van bouwtegels uit CO2-uitstoot, bio-afbreekbare plastic uit aardappelschillen of het herstellen van oude toestellen of onderdelen. Vlaanderen heeft heel wat bedrijven, kennisinstellingen en middenveldorganisaties in huis met heel wat expertise, kennis en vooral het nodige engagement! Ik wil vandaag een lans breken om samen nog meer en beter te gaan recycleren. Het moet onze ambitie zijn om tegen 2030 het hergebruik van onze materialen of de recyclage ervan te verdubbelen. Vandaag zijn we al voor 21% circulair in Vlaanderen. Dat cijfer moet omhoog, voor ons milieu, maar ook voor onze onafhankelijkheid van het buitenland en de tewerkstelling in onze economie.” 

6 concrete werkagenda’s

Via zes werkagenda’s wordt de ambitie van een circulaire economie concreet omgezet in acties. De werkagenda’s worden getrokken door een actor uit de publieke én uit de private sector, waarbij  Vlaanderen Circulair instaat voor de coördinatie. Ze spelen in op zes strategische domeinen voor Vlaanderen, 6 vlakken met ruimte tot verbetering: circulair bouwen, de bio-economie, circulaire chemie en kunststoffen, de maakindustrie, voedselketen en waterkringlopen. Voor elk domein ligt een plan met concrete acties klaar en neemt een sterk publiek-privaat partnerschap de handschoen op. 

Brigitte Mouligneau, transitiemanager van Vlaanderen Circulair: “Zo werken onze partners uit de bouwsector bijvoorbeeld aan een digitaal paspoort van gebouwen dat de samenstelling van materialen van de gebouwen bevat. Die digitalisering brengt de materialen in kaart en zal helpen om niets verloren te laten gaan. In de maakindustrie liggen dan weer heel wat kansen voor de sociale economie om huishoudtoestellen, ICT-toestellen, e-bikes en batterijen te herstellen en langer in gebruik te houden”. 

VITO ondersteunt de circulaire economie in Vlaanderen

VITO schaart zich samen met een hele reeks andere partners achter de Vlaamse circulaire ambitie via de ondertekening van een engagementsverklaring tussen overheid, kennisinstellingen, sociale economie, de industrie, middenveldorganisaties, social profit en financiële wereld. De samenwerking is een belangrijke mijlpaal voor de circulaire economie in Vlaanderen.  

Peter Vercaemst, Unit Manager Duurzame materialen tekende de verklaring namens VITO: “VITO engageert zich tot een wetenschappelijke bijdrage aan de werkagenda’s circulaire chemie en kunststoffen, circulair bouwen, maakindustrie, bio-economie en waterkringlopen. Elk van deze onderwerpen zijn onderzoeksdomeinen waarvoor we door de jaren heen heel wat expertise, inzichten en technologische oplossingen hebben ontwikkeld, en nog blijven ontwikkelen. We zijn blij dat we op die manier volop kunnen bijdragen om van Vlaanderen een circulaire topregio te maken.” 

Peter Vercaemst ondertekent engangementsverklaring voor circulaire transitie in Vlaanderen | VITO
Contact:
+32 14 33 57 06