Het DESIGNATE-project (“Decision Support under Uncertainty for Geothermal Applications”) richt zich op geothermische toepassingen voor directe verwarming of voor de co-opwekking van warmte en elektriciteit die warmte onttrekken aan diepe reservoirs of uit verlaten ondergrondse mijnen.

+32 14 33 56 38

'Decision Support under Uncertainty for Geothermal Applications'

Geothermische energie als hernieuwbare, continu beschikbare energiebron kan helpen om onze klimaatimpact te verminderen en de energiezekerheid te vergroten. Ondiepe, gesloten systemen kunnen in combinatie met warmtepompen een bron voor verwarming bieden. Diepere systemen kunnen thermische energie leveren die kan worden gebruikt als warmtebron voor stadsverwarmings-netwerken, industriële toepassingen en zelfs elektriciteitsproductie.

Het DESIGNATE-project (“Decision Support under Uncertainty for Geothermal Applications”) richt zich op geothermische toepassingen voor directe verwarming of voor de co-opwekking van warmte en elektriciteit die warmte onttrekken aan diepe reservoirs of uit verlaten ondergrondse mijnen. De onzekerheden zijn veel groter bij diepe bronnen dan bij ondiepe. Daarnaast leidt onzekerheid over de geologie tot grote financiële risico's, wat investeringen in diepe-geothermieprojecten belemmert.

Regionale prognoses over het potentieel van diepe geothermie in de Belgische energiemix zouden deze onzekerheden moeten integreren. De algemene doelstelling van het project is om instrumenten te creëren voor geïntegreerde voorspellingen onder onzekerheid voor de geselecteerde geothermische systemen in België en om een methodologisch kader op te zetten voor territoriale LCA's die rekening houden met de oppervlakte- en ondergrondse effecten. De ontwikkelde tools zullen het mogelijk maken om onzekerheden in geïntegreerde geologische, techno-economische en milieubeoordelingen mee te nemen, wat leidt tot een beter begrip van de beschikbare geothermische bronnen, hun toepassingspotentieel en hun invloed op andere activiteiten, economie en milieu.

Looptijd

15/12/2019 – 15/03/2024

Financiering

Het DESIGNATE project ontvangt financiering van het BELSPO BRAIN-be 2.0 onderzoeksprogramma onder contract nr B2/191/P1/DESIGNATE

Partners

IRSNB-KBIN (Kris Welkenhuysen)

University of Antwerp (Tine Compernolle)

University of Mons (Olivier Kaufmann)

VITO (Ben Laenen)