Aanpakken van milieugerelateerde bezorgdheden bij het gebruik van geothermische energie in Europa.

+32 14 33 56 38

Objectief

De doelstelling van het GEOENVI-project is het beantwoorden van milieugerelateerde bezorgdheden in verband met geothermie in Europa. Zowel de effecten als mogelijke risico’s van zowel operationele als projecten in ontwikkeling in Europa worden met een aangepaste methodologie beoordeeld.

Het GEOENVI-project heeft als objectief om ervoor te zorgen dat diepe geothermie zijn rol kan spelen in de toekomstige energievoorziening in Europa op een toenemende duurzame manier en het ontwikkelen van een robuuste strategie om milieugerelateerde bezorgdheden te beantwoorden. Er zal met alle geothermische belanghebbenden worden samengewerkt om te zorgen voor de uitwisseling van beste praktijken, het testen van geharmoniseerde methoden in geselecteerde gebieden en vervolgens om de toepassing hiervan in heel Europa te vergemakkelijken.

Een belangrijk resultaat van het project is de ontwikkeling van een vereenvoudigde methodologie voor het uitvoeren van een levenscyclusanalyse (LCA), waarmee de milieueffecten en voordelen van geothermische projecten makkelijk kunnen worden berekend.

Financiering en partners

Het project wordt gefinancierd door het Europese Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma en wordt gecoördineerd door EGEC (European Geothermal Energy Council), en loopt van november 2018 tot april 2021.

Het consortium bestaat uit 16 partijen uit 6 landen uit België, Frankrijk, Hongarije, IJsland en Italië, Turkije).

BE: EGEC (coördinatie), VITO, Geological Survey of Belgium (GSB); FR: BRGM, ES-Géothermie (ESG), ARMINES; HU: The Mining and Geological Survey of Hungary (MBFSZ); IS: ISOR, GEORG, The National Energy Authority (NEA); IT: ENEL Green Power, CSGI (Italian consortium of research group), RETE GEOTERMICA, CoSviG, The National Research Council (CNR); TU: JESDER, The Dokuz Eylul University (DEU)