De 'levenscyclus van het Toegepast onderzoek’ heeft de ontwikkeling van de HR-strategie sterk gestuurd binnen de VITO Visie 2018. Dit resulteerde in een breed plan met HR-acties en -projecten in verschillende HR-domeinen. Dit overkoepelende HR-plan vormde de basis voor de HR-strategie voor onderzoekers. Op basis van de zelf-evaluatie en het resultaat van een bij alle VITO-onderzoekers gehouden enquête over de mate waarin VITO voldoet aan de C&C-principes hebben wij een specifiek kader gedefinieerd waarin acties worden geformuleerd voor 4 “sleutelgebieden”: Werving & Selectie, Mobiliteit Talent, Duurzame Inzetbaarheid en “FIT @ VITO”.

+32 14 33 55 47

VITO heeft het Europees handvest voor onderzoekers en de gedragscode voor de rekrutering van onderzoekers onderschreven. Onze HR-strategie voor onderzoekers is volledig in lijn met het handvest en de code. We concretiseren onze acties in 4 focusgebieden:

1. Werving & selectie

We trekken de grootste R&D-talenten van over de hele wereld aan met een stimulerende werkomgeving. Je kunt je hier ontwikkelen en krijgt interessante carrièremogelijkheden. Raadpleeg hier onze OTMR-policy.

2. Talentmobiliteit

Je krijgt als onderzoeker bij VITO de kans om de werkwijze in andere bedrijven te leren kennen, om ideeën uit te wisselen en samen te werken met internationaal erkende onderzoekers. Dankzij hun verschillende culturele achtergronden verruim je je visie en leer je nieuwe vaardigheden.

3. Duurzame inzetbaarheid

We stemmen functieomschrijvingen, competentieprofielen en loopbaantrajecten af op de nieuwe strategische behoeften. Zodat zowel jij als VITO zeker zijn van stabiliteit en continuïteit op langere termijn in een steeds veranderende context.

4. FIT at VITO

VITO optimaliseert je prestaties en die van onze organisatie door een verhoogde aandacht voor mentaal en fysiek welzijn in de breedst mogelijke zin – van een goede conditie, over een flexibele werkomgeving en aanmoediging van ondernemerszin, tot diversiteit, integratie en stressbeheer.

4x4 action plan for researchers

Een 4X4 (Four by four) action plan gebaseerd op de HR-prioriteiten werd gedefinieerd.
 

Begin 2018 is de voortgang van het actieplan positief beoordeeld.  Er werd besloten om tot de hernieuwing binnen het 4X4-actiekader te blijven werken.  De tijdlijnen werden aangepast en de richting voor de komende periode werd als volgt gedefinieerd:

• In het kader van werving en selectie is een gestructureerde beoordeling uitgevoerd van het VITO-wervingsbeleid en de praktijk hiervan vergeleken met de open, transparante en op verdienste gebaseerde wervingsrichtlijnen van de EC (OTM-R-beoordeling). Er zijn bijkomende acties gedefinieerd om in de nabije toekomst aan al deze criteria te kunnen voldoen. De publicatie van een gedetailleerd VITO OTM-R-beleid staat uiterlijk voor einde 2019 gepland. De jobsite zal overeenkomstig dit OTM-R-beleid worden bijgewerkt.
• In het kader van FIT@VITO zal men zich richten op de invoering van de AVG, het oprichten van een groep verantwoordelijk voor onderzoek en innovatie, en de aanstelling van een functionaris voor diversiteit.
• De acties met betrekking tot mobiliteit van talent worden opgevolgd.
• In het sleutelgebied ‘Duurzame inzetbaarheid’ worden de inspanningen versterkt om de promotie- en postdoc-processen op één lijn te brengen met de werknemersprocessen. Deze inspanning wordt afgestemd met het streven naar OTM-R in alle functies.

Voor meer details kunt u het originele actieplan 2014-2018 en het aangepaste en uitgebreide plan tot 2020  inzien.