Ruim 70 000 vroegtijdige overlijdens in de EU kunnen toegewezen worden aan NO2-blootstelling. Om deze gezondheidsrisico's op Europees niveau accuraat te kunnen meten, was een nieuwe modelleringsmethodologie nodig, QUARK. Een modelleringsaanpak ontwikkeld door VITO om snel stedelijke luchtkwaliteitsbeoordelingen te berekenen.

Verhoogde concentraties NO2 in de buitenlucht en de gezondheidsrisico's die ermee gepaard gaan, vormen een steeds grotere bron van bezorgdheid. Tot 2017 bestond er geen geschikte methodologie om deze risico's op EU-niveau te beoordelen. Dit kwam voor een groot deel door de sterk variërende ruimtelijke verdeling van NO2-concentraties in een stedelijke omgeving.

VITO werd samen met King's College uit Londen door de Europese Commissie gevraagd om een verbeterde methodologie te ontwikkelen voor NO2-blootstellingsbeoordeling op Europees niveau. Onderdeel van dit onderzoek waren een uitgebreid literatuuronderzoek en een gespecialiseerde Europese workshop in Bonn op 17 mei 2016.

De verbeterde methodologie is gebaseerd op "QUARK - Quick Urban AiR quality using Kernels", een modelleringsaanpak ontwikkeld om stedelijke luchtkwaliteit beoordelingen snel te berekenen op hoge ruimtelijke resoluties. De methodologie is onlangs verfijnd binnen een servicecontract voor de Europese Commissie, waar het doel was om met verbeterde tools voor EU-brede NO2-blootstellingsbeoordeling te komen. Bekijk hier onze NO2-concentratiekaart voor Europa op 100 meter.

Luchtkwaliteit op straatniveau in kaart brengen

Luchtkwaliteit kan aanzienlijk variëren in een stad. Concentraties gemeten op drukke wegen en straten kunnen aanzienlijk hoger zijn dan de gemiddelde concentraties in de stad. Het ATMOSYS-team heeft uitgebreide ervaring opgebouwd in het genereren van hoogwaardige luchtverontreinigingskaarten die deze ruimtelijke variatie adequaat weerspiegelen.

  • De onderliggende modelleringstechniek (RIO-IFDM-OSPM) is toegepast en gevalideerd in peer-reviewed publicaties.
  • De methodologie houdt rekening met de dubbeltellende effecten van lokale bronnen in de regionale en stedelijke achtergrond en behandelt de complexe O3-NOx-chemie.
  • De modelleringsketen wordt gebruikt in tal van steden in heel Europa, op EU-niveau, in China en India.
  • Brontoewijzing van de verschillende soorten bronnen (regionale achtergrond, verkeer, lokale verwarming en industrie) kan worden weergegeven.

De huidige jaargemiddelde NO2-concentraties voor Vlaanderen, gegenereerd door VITO, zijn beschikbaar op de officiële website van het Vlaamse MilieuMaatschappij. Zoom in op de NO2-kaart.