De energiesector is een van de grootste waterverbruikers in Europa. Nu drinkbaar water schaarser wordt, staat die aanpak ter discussie. Het Europese MATChING-project zoekt nieuwe technologieën om energiecentrales waterzuiniger te maken.

MATChING-project

Om elektriciteit te produceren zijn grote hoeveelheden koelwater nodig. Dat is niet alleen zo bij kern- en gascentrales, maar ook bij duurzame energiebronnen zoals geothermie. Maar liefst 17 procent van de waterwinning in Europa wordt gebruikt voor energieproductie. In het MATChING-project onderzoeken zestien Europese partners, waaronder kennisinstellingen, energiebedrijven en technologieleveranciers, of het ook met minder kan. VITO focust onder meer op het waterverbruik in koeltorens.

Waterzuivering

“Koeltorens verbruiken enorm veel water”, zegt Johan Van Bael, projectverantwoordelijke bij EnergyVille. “Een groot deel daarvan verdampt. Door die verdamping gaat het resterende water opconcentreren en moet het geloosd worden. Die cyclus willen we doorbreken.. “We proberen bepaalde componenten zoals calciumcarbonaat uit het water te zuiveren, zodat het langer bruikbaar blijft in de koeltoren. Die zuivering gebeurt onder meer via membraantechnologie”, zegt Sofie Van Ermen. We onderzoeken ook of het gebruik van grondwater in een gesloten circuit een optie kan bieden voor het koelen van geothermiecentrales. Door alle waterstromen in de koeltorens grondig onder de loep te nemen, vallen er grote winsten te boeken.”

Water sparen in geothermische centrales

De nieuwe technologieën worden in heel Europa uitgetest. Dat gebeurt eerst in een laboratorium en dan in pilootinstallaties op negen testsites. Onder meer  kolencentrales in Italië en Spanje en een kerncentrale in Frankrijk werken mee. “Op de Balmatt-site in Mol onderzoeken we hoe we minder water kunnen gebruiken in de geothermiecentrale”, aldus Johan Van Bael. “Verder wordt ook nagegaan of coatings een oplossing kunnen bieden voor het corrosieve karakter van het geothermische grondwater”

Op de markt

MATChING staat voor Materials & Technologies for Performance Improvement of Cooling Systems in Power Plants. Het project krijgt steun via het Horizon 2020-programma van de Europese Unie. In 2019 loopt het MATChING-project af en willen de partners de ontwikkelde en gedemonstreerde producten op de markt brengen. Zo worden Europese energieproducenten duurzamer en efficiënter.