Het project INNO4COV-19, goed voor 6,1 miljoen euro, moet de komende twee jaar de commercialisering van nieuwe producten voor de bestrijding van COVID-19 in heel Europa ondersteunen.

Op zoek naar een snelle ontwikkeling van producten - van medische technologieën tot bewakingsoplossingen - zal het project een impuls geven aan de innovatie om het nieuwe coronavirus aan te pakken, waardoor het technologische leiderschap van Europa versterkt kan worden. Op die manier kunnen we ook industriële sector die in staat is de veiligheid en het welzijn van de burgers te beschermen, stimuleren.

Het consortium telt 11 partners en staat onder de leiding van INL ( International Iberian Nanotechnology Laboratory). Het zoekt efficiënte en snelle oplossingen die kunnen helpen in de strijd tegen COVID-19, samen met de andere actief betrokken industriële en RTO-partners.

De missie van INNO4COV-19 is het creëren van een "lab-to-fab" platform en een samenwerkingsverband waar bedrijven en referentielaboratoria de instrumenten vinden voor het ontwikkelen en implementeren van innovatieve technologieën - van idee-evaluatie tot marktwerking. Dit werk zal worden uitgevoerd in het kader van het Coronavirusinitiatief van de Europese Unie. Door een nauwe samenwerking met alle gefinancierde projecten kan de tijd die nodig is om een veelbelovend product op de markt te brengen,  versnellen.

INNO4COV-19 is opgezet om maximaal 30 testgevallen en toepassingen te ondersteunen op verschillende gebieden, variërend van medische technologieën, milieubewakingssystemen, sensoren, bescherming van gezondheidswerkers en kunstmatige intelligentie en datamining. Om dit te bereiken kent INNO4COV-19 de helft van het budget toe aan de ondersteuning van 30 bedrijven die in het eerste jaar van het project via een vast aantal openstaande oproepen zijn geselecteerd.

De deelnemers ontvangen elk maximaal € 100.000 en profiteren van de technische, regelgevende en zakelijke expertise van het INNO4COV-19 consortium.
 
In dit project draagt een multidisciplinair VITO-team van deskundigen op het gebied van gezondheidstechnologie, chemie en materialen bij aan de bestrijding van de COVID-19-pandemie. VITO zal de ontwikkeling van innovatieve diagnosesystemen en van beschermingsmiddelen ondersteunen. Door gebruik te maken van haar ervaring in de gezondheidsdiagnostiek levert VITO Health een reeks gouden standaard benchmarking technieken voor de analytische validatie van toestellen. Via samenwerkingen met ziekenhuizen heeft VITO toegang tot patiëntenstalen om de klinische prestaties te testen. Als geaccrediteerd laboratorium voor het testen van filterende halfgelaatsmaskers (EN149) en leider op het gebied van membraan- en aërosoltechnologie, bieden we expertise en hulpmiddelen om te helpen bij de analyse en certificering van beschermingsmiddelen. 

De eerste oproep wordt in november gelanceerd op verschillende platformen.

Voor meer informatie bezoek de website: www.inno4cov19.eu/open-call
Het laatste nieuws over het Inno4COVID-19 project via: www.inno4cov19.eu
Twitter: @inno4cov19
E-mail: info@inno4cov19.eu

Contact:
+32 14 33 52 11