VITO is partner in het ‘Open City’ project. Dit project richt zich op het ontsluiten van kennis over datamanagement, data-ontsluiting en datastandaardisatie die aanwezig is bij onderzoeksgroepen van IMEC, UGent, UAntwerpen en de VUB.

Meer info: smartcities.vlaanderen

Data-analyse als beleidsinstrument in het kader van Smart Cities

Hoofdaanvrager

imec

Kennisinstellingen

Universiteit Antwerpen

Universiteit Gent

VITO (ecologie, sensor selectie, data processing en interpretatie, modellering)

Situering en uitdaging

In de context van Smart Cities wordt data-analyse aanzien als een nieuw beleidsinstrument. Stadsdata verzamelen en combineren leidt tot nieuwe kennis en inzichten, met als ultieme doel ons leven aangenamer, productiever, inclusiever, veiliger en/of duurzamer te maken. Om waarde voor stakeholders in een Smart City te creëren, is er nood aan een open Smart City. Een stad die uitblinkt in slimheid door muren en poorten te slopen tussen de verschillende silo's van technologie, gegevens, processen, organisaties. Een stad die een flexibel kader kan bieden voor burgers, bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden om innovatieve oplossingen aan te reiken.

Om dit te realiseren is het van belang in te zetten op een degelijke ontsluiting van data en deze beschikbaar te maken voor verschillende toepassingen. Omwille van o.a. privacy moet er uiteraard voorzichtig met deze data worden omgegaan. Bovendien is het belangrijk dat de geleverde data van voldoende kwaliteit is voor de gebruikte toepassing. Ook de nodige kadering en interpretatie moeten op punt worden gesteld.
 

Projectdoelstellingen

Dit onderzoeksproject heeft als algemeen doel collectieve inzichten rond de ontsluiting van standaarden en data voor een open 'gedataficeerde' maatschappij binnen het domein van omgevingsfactoren te verwerven, consolideren en toe te passen op bedrijfsspecifieke use cases via pilootprojecten en de toepassing van best practices zodat de adoptie van oplossingen die bijdragen aan de realisatie van de visie rond een ‘open stad’ kunnen worden versneld.

Meer specifiek willen de partners in dit project bekijken wat er nodig is om een open stedelijk platform op te stellen, gebaseerd op een reeks beleidsafspraken en gericht op snelle data-driven services voor de steden .

De kennisopbouw rond ‘open stedelijk platform’ zal teruggekoppeld worden aan de betrokken partijen binnen dit project. Het aanbieden van een kader en workshops rond het publiceren van open data & datakennis in het domein ‘omgeving’, disseminatie activiteiten rond de opbouw van de open architectuur & zijn bouwblokken, alsook nauwe samenwerking rond het verkrijgen van open & gestandaardiseerde data als input voor waardenmodellen zijn enkele van de voorbeelden waardoor gegarandeerd kan worden dat de onderzoeksresultaten verder geschaald worden in Vlaanderen en erbuiten.
 

Partnership

Dit project richt zich op de ruime doelgroep van ‘stakeholders’ die data en technologie willen inzetten voor waarde creatie in een stedelijke context. Een stad is een kluwen van actoren in diverse domeinen.

Binnen deze ruime doelgroep legt het COOCK-project de focus op die Vlaamse stakeholders die meer inzicht willen krijgen in de omgevingsparameters lucht, water, geluid, licht en elektromagnetische straling en dit inzicht willen converteren naar nieuwe waardemodellen.

In het bijzonder zijn dit bedrijven die  

  • oplossingen ontwerpen voor proactief management & onderhoud van (overheids)infrastructuur;
  • applicaties voor burgers ontwerpen omtrent de kwaliteit van lokale omgevingsparameters;
  • geïnteresseerd zijn in het inspireren van een gemeenschap die nieuwe innovatieve applicaties kan bouwen rond gedeelde omgevingskwaliteitsdata, verzameld door een fijnmazig sensor network (IoT gebaseerd);
  • geïnteresseerd zijn in het opzetten van een (gedecentraliseerde) datamarkt;
  • innovatieve applicaties ontwerpen om lokale kwaliteit van omgevingsfactoren in kaart te brengen en/of oplossingen voor betere kwaliteit van omgevingsfactoren voor te stellen en te beoordelen.
     

Looptijd

Start op 01/01/2020, looptijd 36 maand.
 

Projectverantwoordelijke

Martine Van Poppel – martine.vanpoppel@vito.be