De Antwerpse ring overkappen. Het is een historische opportuniteit. Intendant Alexander D’Hooghe en zijn team hebben van 2016 tot 2018 het ontwerpproces Over De Ring opgestart en begeleid. VITO-onderzoekers stonden hen bij met advies over de mogelijke impact van elk design op de luchtkwaliteit.

Samen met verschillende organisaties en burgers is een traject doorlopen om te komen tot concrete en realiseerbare leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse ring. Dit zijn zowel overkappingen als andere ruimtelijke maatregelen die inzetten op het verhogen van de leefbaarheid in de ringzone. Tijdens dit proces is er gewerkt in zes deelzones waar telkens een ontwerpteam aan de slag is gegaan. VITO heeft het team van de intendant en alle ontwerpteams ondersteund rond luchtkwaliteit.

Project highlights

Bij de verschillende fases in het ontwerpproces is via kwalitatieve en kwantitatieve feedback aangegeven welke impact de leefbaarheidsprojecten in de ringzone hebben op de lokale luchtkwaliteit. Dit gebeurde op basis van de beschikbare expertise en modellering op maat van toekomstscenario’s voor 2020 en 2030. De nauwe betrokkenheid bij de ontwerpprocessen en de korte communicatielijnen met de verschillende teams vormden een goede aanpak om onze kennis en ervaring met luchtkwaliteit te laten doorwerken in de leefbaarheidsprojecten.