Onderzoek met een sterke link naar noden vanuit de industrie en concrete toepassingen 

VITO-onderzoek focust op cleantechontwikkeling. De industrie is op vele manieren betrokken bij onze projecten. Onze PhD-onderwerpen hebben een sterke focus op de concrete toepasbaarheid in de nabije toekomst. De selectiecriteria omvatten industriële nood en economische haalbaarheid. 

Internationale onderzoekers voor Vlaanderen 

De groep VITO-onderzoekers omvat meer dan 40 nationaliteiten. In onze PhD-Postdoc groep komt ongeveer 50 % van de onderzoekers van buiten België. Ze worden aangetrokken door het VITO-cleantech-ontwikkelingsprogramma en de sterke link met échte toepassingen. We moedigen hen aan om door te groeien naar Vlaamse bedrijven. 

Groeien en klaarstomen voor een carrière in de industrie

Elk jaar kiezen nieuwe jonge onderzoekers om bij VITO te starten als aanzet voor hun toekomstige carrière. VITO heeft een uitgebreid PhD-programma in samenwerking met universiteiten van gans Europa. Jaarlijks lopen er meer dan 70 PhD-projecten. Postdoc talent wordt aangeworven van over de ganse wereld om zo ons onderzoek naar een hoger niveau te tillen. Terwijl ze bij VITO werken, worden de jonge onderzoekers gestimuleerd en ondersteund om hun compententies voor harde en soft skills te ontwikkelen. Als ze VITO verlaten, zijn ze klaar voor een carrière in de academische of industriële wereld. 

Ahmed Shafique

Improving the performance of lithium-sulfur batteries by thin coating of sulfur particles using a sustainable and scalable process

Rebekka Van Hoof

Current cancer diagnostics using liquid biopsies

Marina Perdigao Elisiario

Overcoming gas-to-liquid mass transfer limitations in syngas fermentation

Yael Hirschberg

Discovering new biomarkers for dementia diseases

Yannick Wack

Automated design of district heating networks through topology optimization

Ilia Shilov

Algorithmic game and distributed learning for peer-to-peer energy trading

Michiel Kenis

Optimally integrating renewable energy in electricity markets

Onze PhD'ers in actie

Marina Perdigao Elisiario: Microben zetten broeikasgassen om in biobrandstoffen

Goede microben redden van de hongerdood. Dat is het doel van het onderzoek van Marina Perdigao Elisiario (VITO - TU Delft). Dat is nodig, want de microben waar zij mee werkt, kunnen ons helpen in de strijd tegen klimaatopwarming. Ze zijn erg goed in het omzetten van broeikasgassen zoals CO2 en koolstofmonoxide in biobrandstoffen. Helaas gaan ze bij de huidige technieken te vaak en snel dood door verhongering. Marina werkt aan een nieuwe techniek om die microben springlevend te houden.

Ontdek meer op www.wetenschapuitgedokterd.be

Michiel Kenis: Hoe kunnen we hernieuwbare energie doorheen Europa laten stromen?

De productie van hernieuwbare energie is de laatste jaren fors toegenomen. Maar de zon schijnt niet altijd even hard, en het waait ook niet altijd. Gelukkig kunnen we elektriciteit uitwisselen tussen verschillende landen. Zo kan Duitsland mee profiteren van de Spaanse zon en Spanje van de Duitse wind. Alleen werkt die internationale handel niet altijd even goed. Hoe dat komt en wat hij hieraan probeert te doen, legt Michiel Kenis uit in deze video.

Yannick Wack: Kunnen we onze huizen verwarmen zonder CO2 uit te stoten?

Hoorde je al over "warmtenetten"? Dit zijn netwerken van ondergrondse pijpleidingen die warm water van geothermische installaties naar huizen en gebouwen transporteren. Ze bieden een interessante en duurzame benadering van verwarming. Maar hoe groter het netwerk van te verwarmen huizen wordt, hoe complexer het wordt om handmatig een efficiënt warmtenet te ontwerpen. In zijn onderzoek wil Yannick Wack (VITO - KU Leuven - Energyville) daar een oplossing voor vinden!

Yael Hirschberg: Dementie opsporen via eiwitten

Elke 3 seconden krijgt iemand in de wereld de diagnose "dementie". Maar wat is nu de oorzaak? Dementie kan ontstaan door ziektes zoals Alzheimer & Parkinson. De enige manier om de precieze oorzaak te achterhalen is door het hersenweefsel van een patiënt te bestuderen na het overlijden. Yael Hirschberg (VITO - UAntwerpen) hoopt een methode te ontwikkelen om dit vroeger te achterhalen, zodat een patiënt gerichte zorg kan krijgen nog voor de eerste verschijnselen van dementie optreden.

Ahmed Shafique: Duurzame en krachtigere batterijen

Smartphones, laptops, elektrische auto's, ... We kunnen gewoon niet zonder batterijen. Maar wist je dat de vraag naar batterijen over 5 jaar naar verwachting 15 keer groter zal zijn dan vandaag? Maar zou het niet beter zijn om, in plaats van 15 keer meer batterijen te produceren, krachtigere batterijen te maken om aan de stijgende vraag te voldoen? Ahmed Shafique (VITO - UHasselt) werkt aan zo'n nieuwe, krachtigere batterijen: lithium-zwavelbatterijen.