Wanneer je bijkomende vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens. Als je een verzoek wil indienen om je gegevens aan te passen, in te kijken, te verwijderen of een gegevenslek wil melden.
Gelieve dan het formulier in te vullen.

De persoonsgegevens die u hebt bezorgd worden door VITO in een beveiligde omgeving opgeslagen die niet toegankelijk is voor onbevoegden. Wij delen deze gegevens ook niet met andere organisaties. U hebt het recht om de persoonsgegevens die VITO over u geregistreerd heeft in te kijken, te laten corrigeren of definitief te laten verwijderen door het privacy contactformulier op deze pagina in te vullen. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Voor meer informatie zie onze privacyverklaring.