BioRECO2VER staat voor 'Biologische routes voor de omzetting van CO2 in chemische bouwstenen' en wordt gefinancierd door het EU Horizon2020-programma. Het doel van BioRECO2VER is om de technische haalbaarheid aan te tonen van meer energie-efficiënte en duurzame niet-fotosynthetische biotechnologische processen voor de captatie en omzetting van CO2 van industriële puntbronnen in waardevolle platformchemicaliën. VITO coördineert het project en werkt aan gasfermentatie bij verhoogde druk en bio-elektrochemische systemen.

Dit project wordt gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie op grond van subsidieovereenkomst nr. 760431.