Het project, dat wordt gefinancierd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), en gesteund door Catalisti, heeft als hoofddoel technologieën te ontwikkelen voor de omzetting van CO2 in chemicaliën met toegevoegde waarde met behulp van katalyse en hernieuwbare energie. Om de verschillende technologieën te benchmarken, te vergelijken en te ontwikkelen, werd de vorming van mierenzuur als eerste doel gekozen. Van de 4 beoogde katalytische routes is VITO voornamelijk betrokken bij elektrochemische katalyse.