E2C staat voor ‘Van Elektronen naar hoogwaardige Chemische producten’. Het doel van het project is om investeringen in en de implementatie van Power-to-X-technologieën te stimuleren door innovatieve omzettingsprocessen te ontwikkelen voor de productie van waardevolle brandstoffen en platformchemicaliën uit hernieuwbare grondstoffen. VITO is voornamelijk betrokken bij de directe omzetting van elektriciteit met CO2 in platformchemicaliën.